ODITE

Utilització de la IA com a ajuda a la fase d’anàlisi en la creació de programes informàtics.

Al curs online 'Construïm una app amb AppInventor' plantegem la realització d'una aplicació que doni resposta a un problema social global o local. Aquest curs es basa en les experiències desenvolupades als projectes Technovation Girls for a Change i mSchools App Education. Les primeres proves d'utilització de la IA com a ajuda a la programació es van fer amb el programa ChatGPT.

LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL COM A EINA DE SUPORT A L’EDUCACIÓ A ANDALUSIA

LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL COM A EINA DE SUPORT A L’EDUCACIÓ A ANDALUSIA

Aquest document proporciona una perspectiva real dels casos d’ús per a l’aplicació de la IA en l’administració educativa. El context, un únic sistema d’informació que engloba totes les fonts d’informació sobre els diferents aspectes de l’educació a Andalusia des de fa 20 anys, que ha estat el Sistema d’Informació Sèneca, és el millor germen per aplicar tècniques de Machine Learning amb la finalitat de poder sondejar tendències, comportaments, predir recursos per a l’administració educativa i proporcionar a la comunitat docent eines de suport pedagògic a l’alumnat. Tot l’anterior amb un sobre de compliment de la normativa de protecció de dades. Aquesta va ser l’essència del projecte Hipàtia, nascut el 2019 a la Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia.

Salut, benestar i relacions personals

Salut, benestar i relacions personals

Les tendències consolidades després de la pandèmia de la Covid-19 en l’àmbit de la salut escolar, el benestar dels alumnes i el clima relacional ètic i solidari a les escoles segueixen línies molt diferents. D’una banda, s’ha incrementat l’atenció als problemes de salut i salut a l’escola, l’impacte del benestar emocional dels nens durant l’aprenentatge i els riscos de l’ús de les noves tecnologies entre els adolescents. D’altra banda, els projectes de Mindfulness, els models d’educació positiva i les tècniques d’actuació sobre el clima d’estudi s’incorporen a la planificació escolar. Aquest article presenta un breu marc internacional que recull els principals conceptes i tendències detectats sobre aquests temes i presenta dos exemples pràctics de programes escolars de Mindfulness i Desenvolupament d’Habilitats Socioemocionals (HSE), en diferents àmbits territorials: Catalunya i Mèxic

Avaluació per l’aprenentatge

Avaluació per l’aprenentatge

En el context actual, on pensem en l’educació per a tots, per aprendre al llarg de la vida, per ser competents, hem de plantejar-nos revisar una de les concepcions més arrelades en el Sistema Educatiu: l’Avaluació. L’avaluació més tradicional, que era vàlida en contextos on l’educació seguia un altre paradigma centrat en el coneixement pur, en recordar conceptes i on els estudiants tenien un paper passiu, ja no funciona. L’avaluació qualificadora té un objectiu diferent del de l’avaluació formativa o formativa, i la clau és entendre que el moment actual demana una avaluació que ens ajudi a millorar, a seguir creixent, a desenvolupar-nos…

Durant els darrers 50 anys, hem estat testimonis d’una evolució significativa als sistemes d’informació. En els darrers 15 anys, el canvi s’ha accelerat encara més, cosa que ha portat a una millora significativa en la capacitat dels sistemes per extreure informació de fonts no estructurades.
La tecnologia ha evolucionat enormement, cosa que ha permès que els sistemes actuals d’informació agilitzin tot el procés de gestió de la informació. Els sistemes d’informació moderns són capaços d’inferir informació rellevant que abans no era identificable a primera vista.

L’alfabetització digital cap a la tendència humanista

L’alfabetització digital cap a la tendència humanista

Les tendències amb què es desenvolupa el desenvolupament tecnològic i els usos que les persones fan d’aquestes tecnologies dia a dia requereixen l’adquisició de coneixements, habilitats, actituds i valors que facin possible el seu ús de manera adequada, productiva, segura, ètica, tenint cura de la privacitat i la protecció de dades. En aquest àmbit, estem experimentant canvis ràpids als quals sembla que el sistema educatiu no respon a la mateixa velocitat. Això és un problema perquè al no fer coincidir les necessitats i el desenvolupament social amb l’educació, ens enfrontem al risc de viure situacions complexes.

L’Aula del Futur és un projecte europeu que proposa flexibilitzar els espais per millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge a través de les metodologies actives, que han de constituir el seu veritable motor d´impuls, en combinació amb les tecnologies educatives. Dividit en zones d’aprenentatge proposa una alternativa a l’aula tradicional que faciliti l’ús de recursos tecnològics i afavoreixi el treball col·laboratiu de l’alumnat. En aquest sentit, presenta un model en què la tecnologia es posa al servei de l’aprenentatge competencial de l’alumnat. Aquests espais permeten tenir una varietat més gran d’activitats, la qual cosa ajuda a desenvolupar habilitats del segle XXI com la creativitat, el pensament crític o la resolució de problemes.

Neuroeducació i teatre de l’oprimit: Una proposta neurodidàctica fascinant

Neuroeducació i teatre de l’oprimit: Una proposta neurodidàctica fascinant

La neurociència ha dut a terme estudis que inicialment han permès entendre la complexitat de l’aprenentatge i com la pedagogia es pot nodrir d’aquest coneixement. D’aquí sorgeix la ciència que els connecta: la neuroeducació o també anomenada neurodidàctica.
Hi ha diverses metodologies que contribueixen al desenvolupament de les capacitats cognitives dels alumnes. En la recerca d’ells hi ha la proposta de Montemayor (2019), que desenvolupa una aplicació pràctica del Teatre de l’Oprimit d’Augusto Boal (1931-2009) i que s’utilitza en aquest article per mostrar un exemple d’aplicació de la neuroeducació amb intenció ètica, a la recerca de la inclusió i l’equitat de gènere.En aquest article, l’autor analitza aquesta proposta i la seva vinculació amb les tecnologies educatives a partir de la virtut neurodidàctica que posseeix, i és convidat a aplicar-la en els diferents nivells educatius i disciplines en què té cabuda el disseny d’aquestes unitats didàctiques.

TED TALK Una idea per a personalitzar l’aprenentatge en l’ensenyament d’idiomes.

TED TALK Una idea per a personalitzar l’aprenentatge en l’ensenyament d’idiomes.

Els perfils variats de l’alumnat que podem trobar a les classes d’anglès a les escoles oficials d’idiomes (EOI) converteixen la personalització de l’aprenentatge en una autèntica necessitat. L’organització al centre educatiu d’un esdeveniment TED els ponents del qual sigui el mateix alumnat, fa que es converteixi en una oportunitat didàctica per dur a terme una tasca final en forma de xerrada TED (TED Talk) que permeti personalitzar l’aprenentatge de l’idioma.

Uneix-te a l'equip!

Més informacióContactar
Share This