Programació, robòtica i impressió 3D

Les Jornades Programació, Robòtica i Impressió 3D #PR3D, són el resultat de la col·laboració entre diferents associacions i grups, que es realitzen des de l’any 2015, al voltant de la Robòtica, Programació, Disseny i Impressió 3D i cultura maker, així com tot allò relacionat amb els enfocaments STEAM a l’àmbit educatiu.

Les Jornades estan organitzades per l’Associació Espiral Educació i Tecnologia, la Xarxa Educativa DIM-EDU, l’Associació Tramuntec i l’Associació Bylinedu (Tecnologia Inclusiva).

Tenen com a objectiu fer visibles les bones pràctiques del professorat que aplica aquestes àrees a l’aula, alhora que volem aprofitar aquest espai per col·laborar en la formació del personal docent per aplicar el Currículum, de manera que la Jornada sigui un espai de reflexió educativa.

Una reflexió que fem extensiva al conjunt de sectors implicats en el desenvolupament d’aquestes disciplines a tots els nivells: Administracions, Equips Directius, Docents i Empreses que subministren equipaments i formació (reglada, o no) a l’alumnat i als centres.

Volem també que la Jornada representi un aparador d’aquestes experiències educatives, protagonitzades pel mateix alumnat, per proporcionar referents tant al professorat en actiu com a l’alumnat que assisteixi a les Jornades.

JORNADES

ORGANITZADORS

Share This