Al curs online ‘ Construïm una app amb AppInventor ‘ plantegem la realització d’una aplicació que doni resposta a un problema social global o local. Aquest curs es basa en les experiències desenvolupades als projectes Technovation Girls for a Change i mSchools App Education. Les primeres proves d’utilització de la IA com a ajuda a la programació es van fer amb el programa ChatGPT.

Diagrames de blocs a AppInventor

AppInventor és una aplicació en línia de programació per blocs, de manera que ChatGPT , de moment, no pot generar directament programes en aquesta plataforma. Això limita la utilització del programa per a ús directe, encara que no vol dir que no sigui possible beneficiar-se de la participació de la IA en aquest entorn.

En concret, a la primera fase del projecte es demana als alumnes que triïn un dels problemes plantejats al documental Code Girls de Technovation i ho analitzin per determinar els actors implicats, és a dir, qui interaccionarà amb el programa i quines accions realitzarà cada actor i finalment generar una llista de requeriments indicant que s’espera que faci el programa.

 

Demanar a una IA que dugui a terme una anàlisi de requeriments és una tasca senzilla, només cal generar un prompt del tipus:

Adopta el rol d’un expert analista informàtic i fa una anàlisi funcional i una llista de requeriments per dissenyar una aplicació mòbil per solucionar el problema següent: “…” i enganxar la descripció del problema a analitzar.

Exemple

Adopta el rol d’un expert analista informàtic i realitza una anàlisi funcional i una llista de requeriments per dissenyar una aplicació mòbil per solucionar el problema següent: “Les participants viuen a la ciutat de Drochia, Moldàvia. És un lloc deprimit, ja no té indústria Els parcs estan plens d’escombraries, hi ha gossos abandonats per tot arreu i famílies pobres, saben que hi ha adolescents que estan disposats a prestar serveis a la comunitat i hi ha projectes socials que necessiten voluntaris, es tracta d’activitats puntuals, per exemple, quedar-ne una hora en un parc per netejar-lo.El problema és que aquests joves no coneixen aquests projectes i els organitzadors de les activitats els costa arribar als joves que estarien disposats a ajudar.”

Resultat usant Perplexity amb el model GPT-4 TURBO

Anàlisi Funcional de l’Aplicació Mòbil

Context i Necessitats

La ciutat de Drochia, Moldàvia, enfronta desafiaments socioeconòmics significatius, incloent-hi la manca d’indústria, parcs descurats i problemes d’abandonament animal i pobresa. Hi ha un grup d’adolescents disposats a participar en activitats de voluntariat per millorar la comunitat, però la connexió entre aquests joves i els projectes socials és ineficient o inexistent. La solució proposada és una aplicació mòbil que faciliti la comunicació i l’organització entre els organitzadors de projectes socials i els voluntaris adolescents.

Anàlisi Funcional de l’Aplicació Mòbil

Context i Necessitats

La ciutat de Drochia, Moldàvia, enfronta desafiaments socioeconòmics rellevants, incloent-hi la manca d’indústria, parcs descurats i problemes d’abandonament animal i pobresa. Hi ha un grup d’adolescents disposats a participar en activitats de voluntariat per millorar la comunitat, però la connexió entre aquests joves i els projectes socials és ineficient o inexistent. La solució proposada és una aplicació mòbil que faciliti la comunicació i l’organització entre els organitzadors de projectes socials i els voluntaris adolescents.

Objectiu Principal

Desenvolupar una aplicació mòbil que serveixi com a pont entre els organitzadors de projectes socials i els adolescents voluntaris a la ciutat de Drochia, Moldàvia, per promoure la participació en activitats comunitàries.

Requeriments Funcionals

 1. Registre d’Usuaris : L’aplicació ha de permetre als usuaris registrar-se com a voluntaris o com a organitzadors de projectes.
 2. Perfils d’usuari : Els perfils han de contenir informació rellevant com a interessos, habilitats, disponibilitat i contacte.
 3. Publicació d’Activitats : Els organitzadors han de poder publicar detalls de les activitats, incloent-hi descripció, data, hora, lloc i requisits específics.
 4. Sistema de notificacions : L’aplicació ha d’enviar notificacions als voluntaris sobre noves activitats que coincideixin amb els seus interessos i disponibilitat.
 5. Cerca i Filtre d’Activitats : Els voluntaris han de poder cercar i filtrar activitats per categoria, ubicació, data i altres criteris rellevants.
 6. Inscripció a Activitats : Els voluntaris s’han de poder inscriure a activitats a través de l’aplicació.
 7. Mapa Interactiu : Integrar un mapa que mostri la ubicació de les activitats i permeti als usuaris obtenir adreces.
 8. Sistema de Feedback : Després de cada activitat, els voluntaris i organitzadors han de poder deixar comentaris i valoracions.
 9. Fòrum Comunitari : Un espai perquè els usuaris discuteixin idees, comparteixin experiències i proposin noves iniciatives.
 10. Gestió d’esdeveniments : Eines perquè els organitzadors gestionin les inscripcions, comuniquin canvis i coordinin amb els voluntaris.
 11. Reports i Estadístiques : L’aplicació ha de proporcionar als organitzadors dades sobre la participació i l’impacte de les activitats.
 12. Suport Multilingüe : L’aplicació ha d’estar disponible en els idiomes locals i altres comuns per assegurar l’accessibilitat.
 13. Compatibilitat amb Dispositius : L’aplicació ha de ser compatible amb els sistemes operatius mòbils més comuns.
 14. Privadesa i Seguretat : Protecció de dades personals i compliment de les normatives de privadesa.

Requeriments No Funcionals

 1. Usabilitat : Interfície intuïtiva i fàcil d’usar per a adolescents i organitzadors.
 2. Rendiment : Respostes ràpides i temps de càrrega mínims, fins i tot amb connexions a internet limitades.
 3. Escalabilitat : Capacitat per gestionar un nombre creixent d’usuaris i activitats.
 4. Disponibilitat : L’aplicació ha d’estar operativa i accessible en tot moment.
 5. Manteniment : Actualitzacions periòdiques per millorar funcionalitats i corregir errors.
 6. Suport Tècnic : Assistència disponible per a usuaris amb problemes o preguntes.

Consideracions Addicionals

 • Integració amb Xarxes Socials : Permetre compartir activitats i èxits en plataformes socials per augmentar la visibilitat.
 • Incentius i Reconeixements : Implementar un sistema de recompenses per motivar la participació contínua dels voluntaris.
 • Accessibilitat : Assegureu-vos que l’aplicació sigui accessible per a usuaris amb discapacitats.
 • Col·laboració amb Entitats Locals : Establir aliances amb el govern local, escoles i altres organitzacions per promoure l’aplicació i les activitats de voluntariat.

Conclusió

L’aplicació mòbil proposada té com a objectiu connectar eficientment els joves voluntaris amb projectes socials a Drochia, Moldàvia, fomentant la participació comunitària i contribuint a la millora de la qualitat de vida a la ciutat. La implementació d’aquesta aplicació ha de considerar els requeriments funcionals i no funcionals i les necessitats específiques de la comunitat local.

Citations: [1] https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/22901/1/UPS-CT009870.pdf [2] https://leadgenapp.io/es/formulari-de-sol·licitud-de-voluntari/ [3] https://www.pixelgrafia.com/post/113_mas-de-25-ideas-de-aplicaciones-moviles-para-emprender-un-negocio-2020 [4] https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2020/tfg_278574/TFMAplicacinMvilHappyGappMagdalenaEvgenievaMaraGonzlez.pdf [5] https://www.andromo.com/es/app-builder/non-profit-application/ [6] https://appmaster.io/es/blog/las-50-mejores-ideas-de-aplicaciones-para-startups-en-2022 [7] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3056477.pdf [8] https://pasaportesolidario.com/apps-para-fer-voluntariat/ [9] https://formacion.intef.es/mod/book/tool/print/index.php?id=2431 [10] https://www.uv.mx/mev/files/2014/10/Proyecto_castillos_sep2014.pdf [11] https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/45222/7/mgarciacatTFM1215memoria.pdf [12] https://www.expoknews.com/10-apps-con-impacto-social/ [13] https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10229/T08003.pdf;jsessionid=1AFCDEE1F8153750B673C2CAB724FBDE?sequence=4 [14] https://appdesign.dev/diseno-web-para-ongs-asociaciones-y-fundaciones-sin-fines-de-lucro/ [15] https://tangramconsulting.es/noticias/ideas-para-apps-que-no-existen-ejemplos-para-inspirarte [16] https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/185368/Bellot%20-%20Desarrollo%20de%20una%20APP%20movil%20para%20compartir%20actividades%20de%20ocio.pdf?sequence=1 [17] https://www.cahf.org/Portals/29/Volunteer%20Engagement/How%20to%20Create%20a%20Robust%20Volunteer%20Program_Spanish%20Final.pdf?ver=2020-12-09-114915-253 [18] https://repository.universidadean.edu.co/bitstream/handle/10882/12699/MartinezLuis2023.pdf?isAllowed=y&sequence=1[19] https://oa.upm.es/76289/1/TFG_IRENE_GUILLO_MERINO.pdf [20] https://www.youtube.com/watch?v=rVeieVSe4LM

Anàlisi dels resultats

Els resultats obtinguts són força convincents, encara que hem d’estudiar-los en profunditat. Per analitzar els resultats disposem dels informes amb les solucions realitzades per humans de forma prèvia a la utilització de la IA. És a dir, primer duem a terme la feina nosaltres i després ho demanem a ChatGPT, per posteriorment comparar els resultats.

De la comparació entre les respostes humà/IA en set casos d’estudi i en tres edicions del curs obtenim els aspectes destacables següents:

 • A les proves realitzades no s’han detectat solucions clarament incorrectes, encara que hi ha problemes que li costen més que altres. L’exemple que es mostra a dalt correspon a una solució força aconseguida.
 • De vegades la IA fa llistes de requeriments on diversos dels requeriments en realitat són el mateix amb altres paraules.
 • Es produeixen omissions de requeriments clau per al desenvolupament de laplicació.
 • De vegades les solucions s’enfoquen obstinadament a aspectes poc rellevants del problema.
 • De vegades la IA proposa requeriments interessants que no havien estat contemplats pels humans.

Conclusions:

En el moment de fer aquest article, la IA té el nivell que correspondria a un becari: Té coneixements teòrics, té moltes ganes de quedar bé… encara que s’equivoca en coses que ens semblen evidents, i té idees genials de tant en tant .

Què passarà en el futur? És difícil dir, la clau és l’entrenament de les IA. Un bon entrenament donarà lloc a IA cada cop més efectives. El perill és que si s’utilitza la web per entrenar les IA, aquestes s’entrenen amb resultats generats per les mateixes IA i s’amplifiquin els errors. L’endogàmia mai no és bona i menys en el cas de les IA.

Per tant, aconsello l’ús de l’IA en l’anàlisi informàtica com a segona opinió, de moment és millor analitzar manualment i contrastar els resultats, especialment en una fase tan important com és l’anàlisi on els errors es paguen molt cars.

Shares
Share This