Intel·ligència Artificial a la Microeducació: Transformant l’Aula del Futur

Vivim en un món cada vegada més digitalitzat, on la tecnologia juga un paper més i més rellevant en tots els àmbits, inclòs l’educatiu. En aquest context, tenim la satisfacció de presentar un llibre generat de manera col·laborativa sobre la intel·ligència artificial a la microeducació, publicat per l’ODITE (Observatori d’Innovació Educativa i Cultura Digital) de l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia. Aquest llibre és el resultat d’un any de treball de docents de totes les àrees i nivells educatius i especialistes de sis països diferents que ens endinsa en els fonaments de la IA i la seva aplicació a l’àmbit educatiu més proper: el treball a l’aula.

El propòsit de l’ODITE és que aquest llibre sigui una obra de referència per a tots aquells docents, educadors i educadores, experts i professionals de l’educació interessats a comprendre i aprofitar les oportunitats que la IA pot aportar a l’aula, sempre des d’un enfocament crític, ètic i inclusiu.

L’obra s’estructura en tres grans blocs en què es plantegen conceptes bàsics com què és la IA, fins a reflexions ètiques sobre la seva integració a les dinàmiques d’avaluació. El llibre aborda de manera exhaustiva els principals aspectes a tenir en compte si volem incorporar la intel·ligència artificial com una eina rellevant a la nostra tasca docent.

A continuació, trobareu l’índex de continguts perquè us pugui inspirar a descobrir més sobre aquest tema emocionant i d’actualitat:

ESCENARI

En aquesta secció, ens submergim en el context i les preguntes essencials que defineixen el paper de la intel·ligència artificial a la microeducació. Des de la importància de donar forma al futur de l’aprenentatge fins al debat sobre si els docents i la IA són amics o enemics, explorem els aspectes fonamentals que marcaran el rumb de l’educació en els anys vinents.

 1. Intel·ligència Artificial a la Microeducació: Transformant l’Aula del Futur
 2. Preguntes, no respostes
 3. Donar forma al futur de l’aprenentatge: el paper fonamental de la intel·ligència artificial a la microeducació
 4. Docent versus IA: amics o enemics

FONAMENTS

Aquí ens endinsem en els fonaments de la IA i el seu impacte en l’educació. Des de comprendre què és la Intel·ligència Artificial fins a reflexionar sobre el seu paper com a palanca de transformació educativa per a una escola inclusiva, aquest apartat ofereix una visió profunda de com la IA està revolucionant la forma com ensenyem i aprenem.

Tracta temes rellevants com el paper de ChatGPT o la personalització de l’aprenentatge mitjançant IA.

 1. Què és la Intel·ligència Artificial?
 2. La IA com a palanca de transformació educativa per a una escola inclusiva
 3. ChatGPT: una altra forma d’aprendre i d’ensenyar
 4. Com pot la IA ajudar a la personalització de l’aprenentatge?
 5. IA en, des de, per a, amb comunitats vulnerables
 6. Aprenentatge Democràtic i Informal: la revolució que ens porta la IA
 7. Reflexions ètiques sobre l’avaluació i la intel·ligència artificial
 8. Confiança i vincles a l’ecosistema educatiu de la IA de l’Algoritmisme a l’Algoritarisme
 9. Pla digital d’IAE: preguntes, reflexions i horitzons imprescindibles

PRAXI

Finalment, arribem a la part pràctica del llibre, on explorem casos reals d’implementació de la IA en diferents contextos educatius. Mostra diverses experiències pràctiques d’ús de la IA a l’aula, des de primària fins a batxillerat, posant èmfasi en la importància del pensament crític i la inclusió. Des d’experiències innovadores a Ceuta fins a projectes lúdics com #Programem un Akinator, passant per la integració de la IA en el currículum educatiu, aquest apartat mostra l’impacte real, actual i tangible de la IA a l’aula.

 1. El valor dels recursos d’IA a l’educació: el poder dels docents
 2. Digitalitzar el trànsit amb IA? Una experiència educativa innovadora a Ceuta
 3. Un enfocament pràctic amb LearningML: un cas d’IA a l’educació primària
 4. Una experiència pràctica amb la IA a l’aula de 1r de batxillerat
 5. Un projecte lúdic: #Programem un Akinator?
 6. Pensament crític i narració assistida amb intel·ligència artificial: Experiència a Catalunya
 7. Experiències transfrontereres amb intel·ligència artificial: personalització en situacions d’aprenentatge
 8. La intel·ligència artificial al currículum educatiu. Experiència Docent
 9. Integració de la IA a l’Educació Secundària: El cas de l’EMT
 10. Evidències d’èxit a Xile: la IA a l’Educació des de la reflexió sobre la pràctica

Aquest llibre també és una oportunitat per recollir evidències per a la recerca. Aporta experiències amb IA a l’aula, contrastades i revisades entre iguals, i ofereix els testimonis directes d’alumnat, docents i formadors del professorat, amb la reflexió corresponent. 

L’enfocament plural i internacional mostra una bona ocasió per  explorar experiències pràctiques més enllà de l’entorn proper, i per fer la transferència educativa de l’aprenentatge basat en evidències (Evidence-Based Learning).

Desitgem que sigui una lectura obligada per a tots els educadors, administradors, pares i estudiants interessats en el futur de l’educació i en com la intel·ligència artificial pot ajudar a transformar l’aula i l’aprenentatge. Descobreix com la IA pot millorar l’educació i ens pot ajudar a preparar-nos per al futur!

Feu clic al botó per descarregar el fitxer en català.

ia.pdf (690 downloads )

Shares
Share This