ODITE

LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL COM A EINA DE SUPORT A L’EDUCACIÓ A ANDALUSIA

LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL COM A EINA DE SUPORT A L’EDUCACIÓ A ANDALUSIA

Aquest document proporciona una perspectiva real dels casos d’ús per a l’aplicació de la IA en l’administració educativa. El context, un únic sistema d’informació que engloba totes les fonts d’informació sobre els diferents aspectes de l’educació a Andalusia des de fa 20 anys, que ha estat el Sistema d’Informació Sèneca, és el millor germen per aplicar tècniques de Machine Learning amb la finalitat de poder sondejar tendències, comportaments, predir recursos per a l’administració educativa i proporcionar a la comunitat docent eines de suport pedagògic a l’alumnat. Tot l’anterior amb un sobre de compliment de la normativa de protecció de dades. Aquesta va ser l’essència del projecte Hipàtia, nascut el 2019 a la Conselleria d’Educació de la Junta d’Andalusia.

Salut, benestar i relacions personals

Salut, benestar i relacions personals

Les tendències consolidades després de la pandèmia de la Covid-19 en l’àmbit de la salut escolar, el benestar dels alumnes i el clima relacional ètic i solidari a les escoles segueixen línies molt diferents. D’una banda, s’ha incrementat l’atenció als problemes de salut i salut a l’escola, l’impacte del benestar emocional dels nens durant l’aprenentatge i els riscos de l’ús de les noves tecnologies entre els adolescents. D’altra banda, els projectes de Mindfulness, els models d’educació positiva i les tècniques d’actuació sobre el clima d’estudi s’incorporen a la planificació escolar. Aquest article presenta un breu marc internacional que recull els principals conceptes i tendències detectats sobre aquests temes i presenta dos exemples pràctics de programes escolars de Mindfulness i Desenvolupament d’Habilitats Socioemocionals (HSE), en diferents àmbits territorials: Catalunya i Mèxic

Avaluació per l’aprenentatge

Avaluació per l’aprenentatge

En el context actual, on pensem en l’educació per a tots, per aprendre al llarg de la vida, per ser competents, hem de plantejar-nos revisar una de les concepcions més arrelades en el Sistema Educatiu: l’Avaluació. L’avaluació més tradicional, que era vàlida en contextos on l’educació seguia un altre paradigma centrat en el coneixement pur, en recordar conceptes i on els estudiants tenien un paper passiu, ja no funciona. L’avaluació qualificadora té un objectiu diferent del de l’avaluació formativa o formativa, i la clau és entendre que el moment actual demana una avaluació que ens ajudi a millorar, a seguir creixent, a desenvolupar-nos…

Uneix-te a l'equip!

Més informacióContactar
Share This