Què és?

Descripció

L’Observatori d’Innovació Tecnològica i Educativa (OdITE) és un laboratori de recerca i innovació educativa, centrat en l’observació, el descobriment i l’experimentació amb nous instruments per al disseny i la implementació d’activitats educatives, així com per a la mobilització de recursos i metodologies destinades a millorar l’aprenentatge.

Els objectius perseguits per OdITE són:

   • Detectar i investigar noves tendències en tecnologies aplicables a l’educació
   • Compartir eines, recursos, experiències i esdeveniments relacionats amb la innovació educativa lligada a les tecnologies.
   • Presentar i difondre experiències educatives relacionades amb noves tendències
   • Proposar accions informatives i formatives innovadores
   • Actuar de punt de trobada dels associats d´Espiral que vulguin proposar projectes innovadors
   • Participar i promoure jornades, congressos i esdeveniments relacionats amb la innovació educativa per donar a conèixer idees, projectes i experiències desenvolupades al si de l’Observatori.

Al portal, l’usuari pot apreciar els avantatges que suposa la utilització d’aquest tipus d’eines i tecnologies vinculades a una recuperació millor de la informació. Un lloc web on la recerca es converteix en una ruta d’aprenentatge, i és possible descobrir coneixement nou, gràcies al fet que el sistema genera contextos documentals i personals pertinents i útils, i on l’enllaçat de dades ens permet navegar per un graf educatiu que augmenta i accelera el nostre aprenentatge.

Share This