El passat 17 de febrer va tenir lloc en el marc d’AumentaME EDU 2024, el punt de trobada anual on docents, grups de recerca, professionals i estudiants intercanvien idees, experiències, projectes, i novetats en l’àmbit de la Tecnologia Educativa, el taller dirigit per Manel Trenchs, sobre l’ús de les eines Google a l’àmbit educatiu. Com a assistent vaig poder experimentar de primera mà la seva passió per la docència i observar com ha aconseguit integrar les TIC de manera natural en l’ensenyament de la Història de l’Art i la Història d’Espanya en batxillerat.

Si hagués de destacar els principals aspectes de la seva proposta educativa a l’aula aquests serien:

● plantejar situacions d’aprenentatge que desperten la curiositat i, per tant, la motivació de l’alumnat.

● integrar les TIC per multiplicar les possibilitats als processos d’ensenyament i aprenentatge.

● expandir l’espai físic habitual de l’aula a nous espais, tant virtuals com d’altres que habitualment relacionem amb els aprenentatges informals.

El taller va tenir una orientació pràctica i va presentar nombrosos exemples i bones pràctiques aplicades en relació amb l’ús de les TIC.

Les eines…

Pel que fa a les eines Google que incorporen la geolocalització aquestes ofereixen un enfocament dinàmic i immersiu de l’ensenyament i l’aprenentatge, en un àmbit disciplinari com és la història de l’art on la representació visual té un paper fonamental.

Alguns exemples són:

 • Google Earth per a l’observació i l’anàlisi d’obres artístiques.
  L’eina permet explorar ubicacions geogràfiques i llocs històrics de tot el món. En el context de l’educació en història de l’art, els docents poden aprofitar aquesta eina per portar els estudiants a visites virtuals per llocs emblemàtics, museus i meravelles arquitectòniques.
 • Google Maps per a la comprensió contextual.
  Aquesta eina ofereix mapes detallats, imatges per satèl·lit i vistes de carrer d’ubicacions d’arreu del món. En el marc de la història de l’art, pot proporcionar context espacial i significat geogràfic a les obres d’art i els llocs històrics. Els estudiants poden explorar els paisatges que van inspirar pintures famoses, rastrejar la migració d’estils artístics a través de diferents regions i comprendre els contextos culturals en què es van crear les obres d’art.
 • My Maps  per a elaborar rutes geolocalitzades.
  Permet generar mapes personalitzats de manera col·laborativa i desar-los a Google Drive. D’aquesta manera el docent pot preparar de manera prèvia mapes per visitar un determinat lloc destacant els aspectes artístics més rellevants tot incorporant informació complementària. Els estudiants també poden executar activitats orientades a crear rutes relacionades amb un autor, una obra o bé una temàtica determinada.
 • Google Arts and Culture per a la consulta d’informació i recursos rellevants i interactius sobre el món artístic i cultural.
  L’eina ofereix un ampli ventall d’exhibicions digitals curades per experts de museus, galeries i institucions culturals d’arreu del món. Proporciona imatges digitals en alta resolució de diferents obres d’art i facilita el recorregut virtual a través de la tecnologia de Google Street View.  A més incorpora recursos en diferents formats, jocs i experiències educatives interactives. Recentment, ha integrat la IA, de manera que els usuaris poden, entre altres possibilitats,  establir diàlegs amb personatges rellevants de la cultura o bé realitzar creacions artístiques a partir d’un estil o d’una obra determinada.

Les eines Google de geolocalització també es poden combinar amb visors mòbils i integrar d’aquesta manera la realitat augmentada i virtual en les experiències educatives.

Les possibilitats són infinites, i sobretot, el Manel va recordar que un valor afegit és el fet de combinar diferents eines diferents per tal de maximitzar les seves potencialitats. L’univers és tan ampli com el docent decideixi:

 • Youtube per presentar vídeos d’elaboració pròpia per fer l’explicació de determinades obres.
 • Google Sites com a repositori dels recursos seleccionats per treballar diferents obres.
 • Socrative  o Kahoot per a l’elaboració de qüestionaris interactius a classe.
 • Edpuzzle per a la creació de vídeos interactius i potenciar la retroalimentació.
 • Xarxes socials: X o Instagram per compartir les activitats i fer dinàmiques de treball en equip.

Imatge 1. Univers d’eines TIC. Font de la imatge: Manel Trenchs

 • Skype, Google Meet per realitzar videoconferències i trucades amb experts o especialistes, altres escoles de dins o fora del territori nacional, o amb exalumnes o altres estudiants
 • Google Classroom: per establir el calendari de les activitats, lliurar-les, proporcionar els comentaris i retroalimentacions formatives…
 • (…)

Als següents exemples es poden consultar algunes de les experiències educatives posades en pràctica a l’aula:

 Imatge 2. Utilització de Kahoot a l’aula. Font de la imatge: Manel Trenchs

La motivació com a element essencial

Però més enllà de les eines, el focus principal de la proposta metodològica és aconseguir apropar l’art a l’alumnat d’una manera motivadora i lúdica i a la vegada establir connexions amb la realitat de l’alumnat. En aquest sentit, el dia a dia de l’alumnat ja és híbrid i, per tant, el que fan a l’aula reflecteix aquesta realitat. Expandir l’aula pot significar visitar virtualment un museu des del centre educatiu, fer una gimcana per una ciutat amb una ruta geolocalitzada, o bé consultar recursos audiovisuals a casa que després es comentaran a l’aula amb tot el grup.

De la mateixa manera posar el focus, per exemple, en artistes actuals com la Rosalia o en portades de llibres, per establir lligams amb obres artístiques permet despertar aquesta curiositat i motivació que és necessària en tot procés d’aprenentatge.

 Imatge 3. Aula de Batxillerat. Font de la imatge: Manel Trenchs

Durant tot el taller un altre dels aspectes importants que va destacar el Manel va ser que la integració de les eines TIC al currículum d’història requereix una planificació reflexiva i de l’alineació amb els objectius d’aprenentatge. És a dir, la seva incorporació ha d’anar sempre acompanyada d’aquesta reflexió prèvia sobre el valor afegit que comporta així com dels requisits tècnics per dur a terme aquesta integració. També les TIC han contribuït de manera exitosa a la incorporació de metodologies actives com la classe invertida (flipped classroom) o aprendre fent (learning by doing), sigui de manera individual o col·laborativa.

Nota: Voleu veure la presentació que es va fer a la jornada AumentameEDU 2024? Aquí teniu l’enllaç.

Autors:

Marta Merino

Màster en Educació i TIC i Llicenciada en Història. Especialista en el disseny de l’aprenentatge virtual, dissenyadora instruccional i tecnopedagoga. Els darrers anys s’ha especialitzat en la innovació educativa en l’àmbit de l’educació superior i també ha treballat en empreses, organismes públics i associacions amb diferents perfils: coordinació pedagògica, assessorament de formadors i elaboració de recursos.

@mmerinoru

I breu suport de Manel Trenchs

Professor d’Història de l’Art i Història d’Espanya a batxillerat a Mataró. Llicenciat en Història de l’Art. Des de fa anys s’ha especialitzat a incorporar la tecnologia educativa en les activitats d’ensenyament i aprenentatge per millorar la pràctica d’aula i l’aprenentatge dels alumnes. Interessat a repensar l’aprenentatge, l’ús de les TIC i tots aquells aspectes educatius que serveixen per ajudar a millorar l’educació.

Per a més informació podeu visitar la pàgina web: www.maneltrenchs.com 

Shares
Share This