Context i objectiu principal

L’experiència té lloc al CEIP Ponte dos Brozos d’Arteixo (La Corunya) el curs 2022/23. Es duu a terme als cursos de 3r i 6è d’Educació Primària.

L’objectiu fonamental és sensibilitzar i conscienciar la comunitat educativa sobre la problemàtica existent al voltant del canvi climàtic, la cura del medi ambient i l’adopció de mesures urgents per pal·liar el deteriorament del planeta.

L’experiència s’emmarca dins del projecte Arteixo Innovació, un projecte pioner a Galícia d’incorporació de la tecnologia i de la Xarxa d’Escoles de la Unesco a la qual pertanyem des del 2014. Les activitats programades tenen lloc al centre i a diferents localitzacions de l’Ajuntament per viure in situ la problemàtica real i poder cercar solucions que estan al nostre abast. Gràcies a la programació, la realitat virtual i la intel·ligència artificial optimitzem l’ús de residus i reduïm les restes, protegim el planeta i garantim que estigui disponible per a les futures generacions. A més, contribuïm a fomentar la codificació i les competències digitals, proporcionant a l’alumnat les eines necessàries per crear solucions tecnològiques innovadores que puguin abordar reptes del món real.

Fases del projecte

FaseDescripcióDurada
Fase1: Sensibilització i conscienciació– Introducció al projecte, objectius i metes. Visionat de vídeos motivacionals i projectes relacionats.
– Promoció del reciclatge i tractament de residus. Exploració de tipus de residus i impacte. Activitats pràctiques de separació de residus.
– Activitats i debats sobre preservació i cura del medi ambient. Anàlisi de factors del canvi climàtic i solucions. Cerca i selecció de plataforma per a laplicació web.
– Avaluació i establiment d’objectius per a la fase següent.
difusió.
1 mes
Fase 2: Disseny de models de reciclatge i creació d’aplicacions web-Disseny en grups de models sostenibles de recursos i gestió de residus.
–Creació d’aplicacions web per al maneig de residus. Ús de plataformes NoCode. Incorporació de jocs i animacions per a més atractiu.
–Proves i avaluació de les aplicacions web pel professorat i alumnat.
2 mesos
Fase 3: Treball amb Intel·ligència Artificial i Machine Learning–Projectes que empren IA i Machine Learning per abordar els ODS.
–Presentació i coavaluació de projectes en grup.
1 mes
Fase 4: Avaluació i Seguiment– Avaluació de l’impacte al centre i la comunitat. Anàlisi de resultats a través de laplicació. Establiment d’objectius futurs.
– Conclusions finals i presentació de resultats a fira maker escolar i jornades de bones pràctiques TIC.
1 mes
Fase 5: Coordinació i difusió– Reunions regulars del professorat participant i del Club de Ciència.
– Coordinació amb la comunitat educativa, les entitats públiques i la xarxa d’Escoles UNESCO.
– Col·laboració amb equips interns del centre.
– Ús de xarxes socials i pàgina web per a difusió i participació.
Durant la vida del projecte
Taula 1. Fases del projecte

Activitats realitzades

Microprojectes

Imatge 1: Imatges creades amb Intel·ligència artificial per als microprojectes

Smart City Sostenibles: creada amb Bloklade Labs, una web que permet crear entorns virtuals a 360 graus. L’alumnat crea a la plataforma CoSpaces les seves ciutats sostenibles i interactives fent servir la programació. Amb aquesta eina, el nostre alumnat pot crear projectes interactius i immersius, cosa que els proporciona una experiència d’usuari atractiva i participativa.

Videojocs de reciclatge amb el Cub Merge i Scribble Diffusion: una eina que permet a l’alumnat crear imatges a partir d’un text fent servir la IA. Després, usen el llenguatge de Coblocks per crear videojocs i altres animacions.

Muntanyes russes sostenibles: creen espais sostenibles 3D vistos des d´una muntanya russa seguint els principis de la sostenibilitat ambiental i ecològica, reduint així les emissions de CO2, utilitzant l´eficiència energètica i les fonts d´energia renovable, generant espais verds amb horts ecològics i reciclant correctament els residus al contenidor correcte.

IA-Virtu-reciclatge: amb l’ajuda de Teachable Machine creem un model d’aprenentatge amb diferents imatges de diferents residus (cartró, vidre, paper, envasos de plàstic, restes inorgàniques…). Exportem el model entrenat a Teachable Machine a Scratch per programar els diferents colors dels contenidors de reciclatge en què es dipositaria cada residu.

Imatge 2: Alumnat treballant amb Teachable Machine al Club de Ciència

Emprant aquest tipus de tecnologia, l’alumnat pot crear projectes d’aprenentatge automàtic, on coneixen com funciona la IA i, a més aprenen a gestionar els residus. Les eines utilitzades en el projecte permeten als estudiants experimentar amb diferents tecnologies i crear projectes creatius i interactius, cosa que augmenta el seu interès i compromís amb el tema.

Avaluació

L’avaluació del projecte es va centrar en la implementació, la temporalització, l’impacte i el treball de l’alumnat. Utilitzem l’observació directa, les enquestes de satisfacció i l’anàlisi de documentació generada.

Limpacte es va mesurar amb avaluacions abans i després, anàlisi dindicadors i difusió de resultats. Fem servir els formularis de Google i l’aplicació Jotform per generar els qüestionaris.

L’avaluació de l’alumnat va incloure rúbriques, observació directa i autoavaluació, adaptades a les característiques i necessitats individuals, amb especial consideració als alumnes amb NESE.

Difusió

Ens sembla molt rellevant la difusió de les propostes per això comptem amb diferents pàgines web i xarxes socials que donen ressò als nostres projectes i ens ajuden a augmentar la participació de la comunitat educativa.

Autores

Luz Pérez Vázquez

María Jose Sanjurjo Poveda

Rosa Moreiras Mosquera

María Begoña Codesal Patiño

Shares
Share This