La UAB, Blanquerna (URL) i el CETEI (Fundació Joan XXIII) realitzen un estudi que demostra el potencial de les noves tecnologies en l’ensenyament.

La primera fase d’aquest estudio co-dirigit pel Director de l’ITworldEdu ja ha demostrat que els alumnes que utilitzen llibres digitals milloren més en ortografia.

Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Ramon Llull i el CETEI – Fundació Joan XXIII, entitat organitzadora de l’ITworldEdu 2011, han elaborat un estudi sobre un total de 1.700 alumnes d’ESO de tota Catalunya que demostra que els estudiants que utilitzen continguts multimèdia milloren més que aquells que utilitzen mètodes tradicionals. Es tracta de la primera investigació que demostra el potencial de las noves tecnologies en l’ensenyament.

L’estudi, que es va realitzar durant el primer trimestre del curs escolar 2010-2011, ha estat dirigit conjuntament per Pere Marquès, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i per Miquel Àngel Prats, director del CETEI-Fundació Joan XXIII i director de l’ITworldEdu 2011. La investigació es prolongarà durant varis anys, i en aquesta primera fase s’ha centrat en l’ortografia. Els resultats obtinguts conclouen que els estudiants que utilitzen continguts digitals milloren en les seves proves d’ortografia una mitja del 20%, arribant en alguns casos al 50%. En canvi en els centres on no s’utilitzen continguts digitals la millora ha sigut del 3,9%.

L’estudi mostra que les noves tecnologies aplicades a l’educació motiven més a l’alumne, que mostra una major disposició a l’hora de completar els seus exercicis que quan utilitza eines tradicionals. En aquest sentit, l’estudi s’ha completat amb una enquesta al professorat que indica que els docents dels grups que han experimentat amb continguts digitals han invertit menys hores dins i fora de l’aula en el treball de l’ortografia. Pel contrari, els seus alumnes han dedicat més hores i han realitzat molts més exercicis que els que han utilitzat mètodes tradicionals. Això es deu a les eines de correcció automàtica i seguiment a distància dels deures digitals, així com al feedback immediat que reben els alumnes sobre els seus resultats en el llibre de text digital.

D’altra banda, i segons explica Miquel Àngel Prats, “en els estudis realitzats fins la data no s’havia tingut en compte que no és suficient valorar si la introducció del hardware millorarà l’educació; s’ha de considerar que un ordenador sense continguts adequats no serveix per res; i que els professores necessiten formació sobre cóm treure’ls-hi profit”.

La quarta edició de l’ITwordEdu Summit, organitzada pel CETEI-Fundació Joan XXIII, i promoguda pel Departament d’Ensenyament i la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, empreses del sector TIC i Espiral, Educació i Tecnologia, es celebrarà els dies 26 i 27 d’octubre a Barcelona.

Shares
Share This