pizarra En el marc de la Universitat Oberta d’Estiu de la UOC es celebrarà el seminari virtual “El llibre digital: el nou repte per al professorat“. Aquesta formació es dura a terme entre el 7 i el 30 de juliol i les formadores seran l’Esther Subias Vallecillo i l’Azucena Vázquez Gutiérrez (ambdues persones membres d’Espiral i consultores del Postgrau Innovació i ús creatiu de les TIC en educació UOC-Espiral). Els objectius d’aquest seminari són:

– Conèixer els nous dispositius de l’aula: el llibre de text digital, la pissarra digital i els nous portàtils.

– Reflexionar sobre l’impacte que, a diferents nivells, comportarà la introducció massiva de les TIC a l’aula.
– Saber localitzar recursos, desplegar tècniques de cerca i saber introduir estratègies que poden dinamitzar la nova aula digital.

– Conèixer i dominar programari que permeti traspassar elements de l’ensenyament tradicional al nou ensenyament de caràcter digital.

La matrícula està oberta, t’animes a participar? Pots trobar tota la informació a http://www.uoc.edu/uode/uoe/llibre_digital_presentacion.html


Shares
Share This