Autors

Luis Fernando Olvera Castaños és professor a temps complet del CECyTE-ITACE Altamira, Tamaulipas (Mèxic) i professor de postgrau. Certificat com a membre fellow de la Càtedra UNESCO-ICDE Moviment Educatiu per a Amèrica Llatina; les seves àrees d’interès i investigació estan enfocades en la innovació educativa mediada per la tecnologia i l’aprenentatge electrònic. Coordinador, col·laborador i dissenyador de diversos projectes enfocats a l’ús de les TIC-TAC-TEP, educació STEAM, projectes d’emprenedoria social. Curador de continguts, facilitador d’experiències formatives innovadores. @olvera_luisfer 

Noemí Ruth Medina Ledezma, docent de nivell bàsic, catedràtica, tutora en línia, dissenyadora Instruccional i creadora de continguts multimèdia com a col·laboradora de Tecnologia Educativa a la Universitat del Noreste. Capacitadora de docents de Nivell Primària i Educació Física, amb línies de recerca en desenvolupament i innovació educativa, vinculada a l’ús de la tecnologia per a la millora de les pràctiques docents. Certificada com a membre fellow de la Càtedra UNESCO-ICDE Moviment Educatiu per a Amèrica Llatina  @cuatrita1

Imaginem que tenim la “paella pel mànec” per accedir als grans descobriments de la ciència, innovacions tecnològiques i investigacions, a l’art, les matemàtiques, la intel·ligència artificial; tot a l’abast d’un clic. A més, sense l’obstacle d’haver de pagar per això. Els REO ens proporcionen aquesta gran oportunitat.

Els Recursos Educatius Oberts (REO) també activen i visibilitzen la creativitat, els paradigmes educatius i els processos d’aprenentatge i ensenyament i recerca de la comunitat acadèmica global. Els REO són ​​una extraordinària oportunitat per reduir la bretxa educativa entre les nacions, són una llum per a la inclusió, la diversitat, l’equitat i la incertesa que encara produeix la intel·ligència artificial aplicada a l’ensenyament.

  1. Introducció

Us presentem una mirada sobre l’impacte que poden tenir els Recursos Educatius Oberts també anomenats REO (en anglès OER) en l’àmbit acadèmic, educatiu i de recerca. Tot això, a partir de l’experiència experimentada en la implementació de diferents projectes formatius per a la creació de REO i d’exemples exitosos al món, amb el propòsit de sensibilitzar i motivar a persones i institucions públiques i privades per crear iniciatives que promoguin la creació i la mobilització de REO.

  1. Què són els Recursos Educatius Oberts?

Per a la UNESCO (2019), els REO són ​​“Materials d’aprenentatge, ensenyament i recerca, en qualsevol format i suport, de domini públic o protegits per drets d’autor i que han estat publicats amb una llicència oberta que permet accedir-hi, així com la seva reutilització, la reconversió, l’adaptació i la redistribució sense cap cost per part de tercers” (UNESCO, 2019).

Figura 1. Wikipedia (2023). Logo mundial REA, creat el 2012 per UNESCO. https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_educativos_abiertos

3. Exemples de REA

A continuació presentem quatre exemples d’experiències i històries que inspiren a posar la nostra empremta a l’infinit món de possibilitats dels REO.

a) Experiències educatives inspiradores (Espanya)

“Projectes realitzats per docents o centres que busquen millorar algun aspecte de l’àmbit educatiu amb un efecte transformador (INTEF, Sf)”. Trobarem veritables joies que bé es poden contextualitzar en diferents escenaris educatius. Accés a: https://intef.es/recursos-educativos/experiencias-educativas-inspiradoras/

Figura 2. INTEF (sf) Experiències educatives inspiradores. https://intef.es/recursos-educativos/experiencias-educativas-inspiradoras/

b) Open Education Week (Global)

La Setmana de l’Educació Oberta (OE Week), una celebració anual, és una oportunitat per compartir i aprendre activament sobre els últims èxits de l’Educació Oberta a tot el món” (Open Education Global, 2023). És un esdeveniment global on es visibilitzen i comparteixen resultats o en procés d’experiències educatives amb REO, cursos, pràctiques educatives obertes, experiències amb intel·ligència artificial i més!.. Accés a: https://oeweek.oeglobal.org/events/

Figura 3. Open Education Week (2023). OE Week  Events. https://oeweek.oeglobal.org/events/ 

c) Ecosistema obert en el futur de leducació. Research Lab Report (Amèrica Llatina)

“L’ecosistema d’accés obert convergeix amb la missió de les institucions educatives com un tret de responsabilitat social per compartir el coneixement i utilitzar la tecnologia per augmentar la capacitat de formar, informar i connectar la societat amb noves competències per al futur…” (Ramírez-Montoya, et al, 2022). Aquest informe presenta casos d’èxit com ara Pràctiques Educatives Obertes, desenvolupament de REO amb enfocament STEAM o experiències d’institucions educatives, entre d’altres temes. Accés a: https://repositorio.tec.mx/ortec/handle/11285/650005

Figura 4. Ramirez-Montoya, et al., (2022). Ecosistema obert en el futur de l’educació. Research Lab Report. https://repositorio.tec.mx/ortec/handle/11285/650005

d) Naveguem per la inclusió

No ens podia faltar la UNESCO, ens comparteix no només el webinar “Aprenentatge per a totes i tots: directrius per a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat en l’aprenentatge obert i a distància” (UNESCO, 20121). També ens ofereix una sèrie d’eines per tipus de discapacitat per a la creació de REO. Accés a: https://es.unesco.org/naveguemosporlainclusion/recursos

Figura 5. UNESCO (2021). Naveguem per la inclusió. https://es.unesco.org/naveguemosporlainclusion/recursos

Experiències inspiradores a STEAM/STEM/3D

I per a més d’inspiració compartim una presentació extra que és part de diversos REO que elaborem per a un curs de formació que dissenyem i que, per cert, aquest curs és un REO anomenat “Creació de Recursos Educatius Oberts amb enfocament STEAM i 3D”. Accés a: https://acortar.link/RZr1tO

Figura 6. Elaboració pròpia, 2023. Experiencias inspiradoras en STEAM/STEM/3D. https://acortar.link/RZr1tO

4. Conclusió

Ens trobem amb una gran oportunitat de canviar paradigmes a l’educació, donat que tenim “la paella pel mànec” amb els REO. Tractant de parafrasejar i adaptar una mica les paraules de Ramírez Montoya a propòsit del moviment educatiu obert: des de la teva perspectiva i des de la teva posició laboral, professional i personal de quina manera pots contribuir a la construcció i mobilització dels Recursos Educatius Oberts?

Us desitgem un feliç i emocionant viatge i… més enllà pel món dels REO!

Referències bibliogràfiques i webgrafia

-INTEF. (s/f). Experiencias Educativas Innovadoras. INTEF. Recuperat el 9 d’octubre de 2023, de https://intef.es/recursos-educativos/experiencias-educativas-inspiradoras/

-Olvera-Castaños, L.F., y Medina-Ledezma, R.N. (2023). Experiencias Inspiradoras en STEAM/STEM/3D. Viajemos desde lo virtual para conocer plataformas digitales y proyectos inspiradores en STEAM/STEM/3. https://acortar.link/RZr1tO

-Open Education Global. (2023). OE Week 2023 Events. Open Education Week. https://oeweek.oeglobal.org/events/

-Ramírez-Montoya, M.S., Zavala, G., González-Pérez, L.I., García-González, A. i Burgos, V. (2022). Ecosistema abierto en el futuro de la educación. Research Lab Report. Institute for the Future of Education. ISBN: 978-607-501-729-7. ISBN digital: 978-607-501-727-3. https://doi.org/10.5281/zenodo.7439179.   México. Disponible a: https://hdl.handle.net/11285/650005

-UNESCO (2019).  Recursos Educativos Abiertos.  Recuperat el 26 de juliol de 2022 de  https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/rea

Shares
Share This