espira

Espiral i Educared (Fundación Telefónica), en la seva línia d’apostar per propostes innovadores, presenten un interessant projecte que implicarà l’arribada i ús d’una tecnologia emergent al món educatiu: la Realitat Augmentada (RA).

La Realitat Augmentada està de moda. Tots els estudis de tendències apunten a un creixement de les aplicacions de Realitat Augmentada en tots els sectors de la societat: administracions públiques, empreses, institucions privades, en temes de publicitat i màrqueting però no obstant això són encara escasses en l’àmbit de l’Educació.

Amb el Projecte Espira, pretenem trencar aquesta inèrcia i aconseguir una aplicació que pugui ser utilitzada de manera senzilla i intuïtiva al món educatiu. Són nombroses les possibilitats que ofereix la RA en el camp de l’Educació: com fer excursions per la nostra localitat, consultant i produint informació de manera interactiva sobre punts d’interès relacionats amb els monuments, la història, les tradicions, les obres, el transport, la vegetació, els edificis emblemàtics …
Els objectius del projecte
* Conèixer les possibilitats educatives de la Realitat Augmentada per enriquir els processos d’ensenyament / aprenentatge mitjançant l’ús qualitatiu i creatiu de les TIC / TAC.
* Facilitar a l’alumnat i professorat la possibilitat d’experimentar, explorar, interactuar i relacionar-se amb el seu entorn, generant recursos i coneixement de manera creativa i lúdica (aprendre-fent, aprendre-jugant)
* Innovar en educació mitjançant l’ús de tecnologies emergents, concretament portant a terme un projecte sobre realitat augmentada.
* Crear una comunitat de professorat, alumnat i persones en general que participin com prosumidors del servei per tal d’adquirir informació i coneixement i de pas fer una aportació a la cultura i l’educació de tota la societat.

És un projecte que podríem classificar com IAP (investigació-Acció-Participació) centrat en l’estudiant amb l’acompanyament del professorat. L’aplicatiu Espira, unit a la creativitat de professorat i alumnat, ajudarà a conèixer millor el nostre entorn alhora que ens permetrà participar en un projecte innovador de tendències emergents en educació TIC / TAC, que combina mòbil-learning amb realitat augmentada.

Començant la fase inicial

La fase inicial del Projecte Espira consisteix en la creació d’un grup experimental de professorat primer i d’alumnat després, per poder anar provant el funcionament de l’aplicatiu, les seves possibilitats tecnopedagògiques, els errors que poden sorgir, noves idees d’aplicació i ús de l’aplicatiu i/o millores a implementar en la versió Beta del programa de cara a la generalització del seu ús.

Per aquest motiu busquem a tot l’Estat la participació d’un equip de professorat de tots els nivells educatius (Infantil-Primària, Secundària, Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes, Universitat) que estigui motivat i amb una base mínima de coneixements i experiències TIC -TAC, que disposin d’un dispositiu mòbil smartphone o tinguin possibilitat d’usar-ne un i que el puguin utilitzar com a eina pedagògica a l’aula.

La missió d’aquest equip serà la de:

– Georeferenciar un mínim d’entrades (punts destacats del seu entorn) .
– Introduir dades com el context i informació rellevant sobre cada punt.
– Consultar in situ o via web les entrades dels altres components de l’equip.
– Completar una base de dades amb les referències introduïdes.
– Compartir i debatre en un fòrum adhoc del projecte les dificultats hagudes, els èxits aconseguits, les possibilitats que es poden anar descobrint, etc.

Totes les informacions introduïdes quedaran actives i disponibles en obert per a qualsevol persona que vulgui consultar-les i disposi d’un dispositiu mòbil amb l’aplicació “Espira”, que serà d’ús lliure i gratuït per a tots els models d’smartphone del mercat.

Si t’agradaria participar en el projecte, pots sol·licitar l’accés a través del següent formulari: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHo1TnZTTzBIMi1XQUlwdlQwWGNmWEE6MQ

Donat que l’accés a l’equip pilot és limitat, se t’enviarà un missatge per fer-te saber si la teva sol·licitud ha estat acceptada. Els socis i sòcies d’Espiral tenen prioritat en la selecció.

Shares
Share This