educared


El programa EducaRed està impulsat per la Fundació Telefònica, Telefònica i una majoria d’organitzacions del món educatiu entre les quals es troben les principals Associacions professionals, Confederacions de pares i Sindicats.


El Premi Internacional Educared, dirigit a professorat i alumnat de centres escolars de tot el món, consisteix en la realització de treballs amb les TIC relacionats amb els temes del currículum escolar. La convocatòria d’aquest any ja està oberta, la seva principal novetat és la posada en marxa de noves modalitats de participació dins les quals tindran cabuda tots els treballs que suposin un ús didàctic de les TIC.


Podeu consultar tota la informació sobre el premi en el seu propi espai: http://www.educared.org/global/premiointernacional

Shares
Share This