L'escola camina cap a models d'ensenyament i aprenentatge que estiguin més en consonància amb la societat del coneixement en la que està integrada. Una de les evidències dels passos que s'estan duent a terme és l'interès, i també l'aplicació, vers els dispositius mòbils en diversos centres educatius.

Des del Departament d'Ensenyament s'han facilitat orientacions per a la selecció de dispositius digitals en les que es contempla l'escenari BYOD (en anglès: Bring Your Own Device) on cada estudiant pot dur al centre el dispositiu mòbil de què disposi.

Per tal de descobrir el potencial real d'aquestes tecnologies i fer una experimentació a peu d'aula, acompanyada de formació i tutorització per experts en tecnologia educativa, CEL Working i Espiral, Educació i Tecnologia posen en marxa un pilotatge relatiu a l'ús de dispositius digitals mòbils a l'educació, i us proposen participar en el Projecte Polímates, a desenvolupar en el propers dos cursos escolars. Es presenten diversos graus de participació on cada centre pot escollir la implicació en funció dels seus objectius estratègics, les seves infraestructures i el seu model tecnològic.

 

Si és del vostre interès, podeu fer la inscripció mitjançant el formulari que trobareu a la presentació, on també podreu obtenir l'adreça de correu electrònic per a demanar més informació.

 

Shares
Share This