oditeEl nostre objectiu del treball és considerar les innovacions aplicables a l’educació.
El grup es comunica a través del fòrum social del campus Espiral: els i les dinamitzodores obren diferents línies de debat al voltant de programes, dispositius i metodologies que consideren innovadores.
En el grup participen membres de la junta i els socis, i, en el futur, els Amicus Espiral i tots els participants poden debatre qualsevol tema obert.
Quan es considera que un tema ha estat tractat amb prou profunditat, el o la persona dinamitzadora el tanca, afegint un resum final amb les conclusions obtingudes. És en aquest moment que es dona una àmplia difusió als resultats més rellevants.
Shares
Share This