oditeL’ objectiu d’aquesta àrea és considerar les innovacions aplicables a l’educació.

El grup es comunica a través del fòrum social del campus Espiral: els i les dinamitzadores obren diferents línies de debat al voltant de programes, dispositius i metodologies que consideren innovadores.

En el grup participen membres de la junta i socis, i, en el futur, els Amicus Espiral i tots els participants podran debatre qualsevol tema obert.

Quan es considera que un tema ha estat tractat amb prou profunditat, el o la persona dinamitzadora el tanca, afegint un resum final amb les conclusions obtingudes per tal de donar una difusió amplia als resultats més rellevants.

No deixeu de participar-hi!

Shares
Share This