pblL’àrea de mapes conceptuals és un àrea amb quantitat de material adreçat especialment a ajudar al formadors a compartir, analitzar i publicar tasques, idees i projectes per l’ensenyament / aprenentatge del nostre món educatiu.

L’Aprenentatge Basat en Problemes, és un gir dins del nostre món educatiu, adreçat a donar mes protagonisme als alumnes i assignar nous papers als professors.

Des d’aquesta àrea es vol contribuir als canvis que duent a terme un gir important dins de l’ensenyament aprenentatge actual, ja que l’alumne és, cada vegada més, el centre del seu aprenentatge, i nosaltres, els formadors, en som animats testimonis i acompanyants.

Shares
Share This