L’associació Espiral està a punt de complir els primers 25 anys de vida. Els objectius i anhels d’aquells pioners que en el seu moment van decidir unir esforços per impulsar l’ús de les TIC a l’educació, no tan sols segueixen vigents, sinó que són el centre de molts dels debats que es produeixen entorn l’educació avui dia.

A la societat actual, marcada per la influència de les xarxes socials digitals en la comunicació de les persones, Espiral, com a xarxa de persones inquietes i compromeses amb l’educació, ha trobat un substrat propici per arribar més lluny i a més persones.

En aquest context de creixement, l’associació ha augmentat la seva activitat els darrers anys, tant pel que fa al número d’activitats, com l’abast geogràfic d’aquestes. Bona prova d’això són les memòries anuals que hem anat publicant els últims anys i a la que està a punt d’afegir-s’hi la corresponent al 2012.

En aquest marc, el passat 9 de març va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària de l’associació, en la qual  vaig tenir l’inmens honor de ser escollit president de l’Associació davant d’una Junta Directiva formada Esther Subías i Ana Municio (Vicepresidentes), Isabel Ruiz (Secretària), Maribel Castilla (Tresorera), Imma Barriendos, Cristina Carbonell, Ana Galindo, Gemma Grau, Juan Carlos Palomino, Josep Ramon Planas, Toñi Quiñones, Belén Rojas, Yvonne Tugues i Xavi Suñé (Vocals). 

Presidir Espiral significa un gran repte, no tan sols pel que significa estar al capdavant d’una magnífica associació, sinó per haver que substituir a un gran president com Juanmi Muñoz Micolau, el qual ha estat al capdavant de la Junta Directiva durant els últims 4 anys i que ha estat l’artífex del gran creixement i la gran projecció de la nostra associació al llarg d’aquests últims anys.

El lema de l’última Jornada Espiral “En educació, millor sumar” podria ser també el lema d’aquesta Junta Directiva, que espera estar a l’altura i aglutinar a totes aquelles persones i entitats que creuen en els beneficis de la implantació de les TIC a l’educació.

Joan Padrós Rodríguez

President d’Espiral

juntaespiral2013

Shares
Share This