solidariA través de l’associació aquesta àrea té la voluntat d’impulsar, projectes solidaris que repercuteixin en la millora de l’accés a les tecnologies per part de tota la població, siguin quines siguin les seves circumstàncies econòmiques, socials o educatives.

Així mateix, per contribuir a la sostenibilitat en tot allò relacionat amb el món de l’educació i les tecnologies, Espiral Solidari té la voluntat de promoure accions afavoridores d’un desenvolupament respectuós amb el medi ambient entre la comunitat educativa.

Més concretament, les línies d’actuació de l’àrea giren al voltant dels següents objectius:

  • Promoure el canvi d’hàbits en la utilització i reutilització de paper, discos compactes i altres materials d’ús quotidià a les escoles.
  • Buscar alternatives per al reciclatge de cartutxos de tinta, CDs, maquinari que ja no es fa servir…
  • Explorar les possibilitats de col·laboració amb programes solidaris relacionats amb l’educació i la tecnologia.
Shares
Share This