espiral.lab56.jpgEspiral Laboratori va nàixer amb l’objectiu d’oferir un espai Moodle als sòcis i sòcies d’espiral.

Descripció i objectius generals:

Posar a la disposició dels socis i sòcies el servei Campus-Moodle. L’objectiu és oferir un espai de treball i d’experimentació amb el potencial didàctic de la plataforma educativa Moodle, on crear, compartir i utilitzar cursos amb finalitats educatives.


Els socis que ho sol·licitin tindran a la seva disposició un curs al Campus Moodle d’Espiral on podran practicar i aprendre, experimentar i construir el seu propi curs i utilitzar-lo per treballar amb alumnat. Els usuaris del servei es comprometen a:

 • Utilitzar Moodle amb finalitats educatives.
 • En el cas d’oferir cursos, no han de tenir cap interès econòmic i no poden cobrar pel servei que ofereixen als participants.
 • Respectar les normes recollides a l’apartat “Política del lloc”.

Els socis institucionals poden disposar de tres cursos.

Contacteu amb nosaltres per a més informació!


Condicions del servei:

Campus Moodle d’Espiral – espiral.lab

L’Associació Espiral posa a la disposició dels socis i sòcies el servei Campus-Moodle que té com a objectiu oferir un espai de treball i d’experimentació amb el potencial didàctic de la plataforma educativa Moodle.

Què s’hi pot fer?

Els socis que ho sol·licitin tindran a la seva disposició un curs al Campus Moodle d’Espiral on podran practicar i aprendre, experimentar i construir el seu propi curs i utilitzar-lo per treballar amb alumnat. Els usuaris del servei es comprometen a:

 • Utilitzar Moodle amb finalitats educatives.
 • En el cas d’oferir cursos, no han de tenir cap interès econòmic i no poden cobrar pel servei que ofereixen als participants.
 • Respectar les normes recollides a l’apartat “Política del lloc”.

Els socis institucionals poden disposar de tres cursos.

Quines són les característiques del servei?

Els socis que ho sol.licitin tindran a la seva disposició un curs buit on apareixeran inscrits amb un perfil amb permisos d’edició. Inicialment disposaran de 100 Mb a l’espai de fitxers, ampliables segons l’activitat i el grau de compartició de recursos a l’espai comú.
Les sol·licituds s’hauran de renovar cada curs acadèmic. Si en arribar el 30 de setembre no s’ha renovat la sol·licitud s’eliminarà el curs si bé es conservarà la darrera copia de seguretat fins al 31 de desembre. Passada aquesta data la còpia de seguretat serà eliminada.

Les inscripcions al lloc es faran per autenticació basada en correu electrònic i els comptes que no mostrin activitat durant 180 dies seran automàticament esborrats. Les inscripcions dels participants als cursos seran responsabilitat de les persones administradores dels mateixos.

A què es compromet (i a què no) Espiral?

L’Associació Espiral es compromet a mantenir el campus actiu, resoldre els problemes tècnics que corresponguin al lloc i fer les actualitzacions a les darreres versions estables del programa. El Campus Moodle d’Espiral tindrà instal·lats els mòduls estàndard a més d’alguns mòduls habituals sempre i quan estiguin disponibles per a la darrera versió instal·lada (JClic, Quaderns Virtuals, DragMath).

A més, l’Associació Espiral mantindrà obert un espai de trobada i consulta en el qual estaran inscrites totes les persones administradores de cursos del lloc. Aquest serà també un espai per a compartir recursos creats per tots els usuaris del lloc.

No serà competència de l’Associació:

 • Fer còpies de seguretat dels cursos ni col·laborar en la restauració de còpies de seguretat elaborades a d’altres llocs Moodle.
 • Resoldre els dubtes sobre l’ús de Moodle ni els problemes que no corresponguin al lloc.
 • Donar d’alta usuaris ni participants als cursos, llevat de la persona administradora del curs.

Com es pot sol·licitar el servei?

Per tal de sol·licitar el servei cal que feu arribar a l’adreça de correu de l’associació (campus@ciberespiral.net) un missatge que inclogui les següents dades:

 • Pel que fa a la persona sol·licitant (que serà qui administri el curs):
  • Nom complet
  • Lloc de treball
  • Telèfon personal
  • Adreça de correu electrònic de contacte
  • Motivacions per fer la sol·licitud
 • Pel que fa al curs
  • Objectius
  • Destinataris
  • Nombre potencial d’alumnes

Quina és la política del lloc?

 1. El servei Campus-Moodle de l’Associació Espiral té un caràcter gratuït i col·laboratiu i el seu objectiu és oferir als socis i sòcies un espai on crear, compartir i utilitzar cursos amb finalitats educatives.
 2. Els usuaris del servei són enterament responsables dels continguts dels seus cursos i es comprometen a no incloure-hi res que pugui ésser considerat inadequat pel seu contingut discriminatori, obscè o violent. L’Associació Espiral es reserva el dret de tancar els cursos que no compleixin aquest punt.
 3. Un dels objectius del servei és estimular la compartició i difusió dels recursos generats i els usuaris mantindran una actitud oberta en aquest sentit. L’Associació Espiral es reserva el dret de fer difusió d’aquells treballs que per la seva qualitat puguin tenir un interès general per a la comunitat educativa.
 4. L’Associació Espiral ofereix un servei limitat en l’espai i en el tràfic generat i es reserva el dret de limitar aquells cursos que generin un tràfic excessiu o que mostrin un ús inadequat.
Shares
Share This