llibreEl desembarcament de les noves tecnologies en els centres educatius arran de la posada en marxa del Programa Escola 2.0 no és un fi en si mateix. No es tracta de digitalitzar les aules: el veritable objectiu és afavorir el canvi metodològic, transformar les TIC en instruments que facilitin el procés d’ensenyament-aprenentatge, el treball cooperatiu i l’ús crític i responsable d’aquestes. Les TIC no són ja un objecte d’aprenentatge sinó un mitjà per afavorir l’aprenentatge, les eines de treball i els entorns de comunicació que amplien i faciliten les opcions disponibles més enllà del paper i la pissarra, complementant.


Aquest llibre pretén aportar al professorat experiències, idees, propostes i serveis tecnològics que facilitin la transició cap a l’escola del segle XXI de la mà de les tecnologies aplicades a l’educació, invisibles, però presents.


Des de l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia volem felicitar dos amics i companys, la Irene Salomé Martínez Pérez i el Xavier Suñé Suñe, per la creació d’aquest llibre tan interessant, el qual recomanem a tota la comunitat educativa.

Shares
Share This