Amb la convocatòria del VI Encuentro Internacional de EducaRed, organitzat per Fundació Telefónica, aquest es consolida com l’esdeveniment de major impacte i participació de tots els que s’ocupen de l’ús educatiu d’Internet i de la seva contínua evolució i transformació, especialment en l’entorn iberoamericà.


Aquesta VI edició aporta importants novetats pel que fa a la seva naturalesa (“essència”) i a la seva estructura (“format”), representant el lema d’aquesta edició: “Actitud 2.0: aprendre és compartir”.


EducaRed interpreta el lema d’aquesta edició al voltant del següent conjunt d’actituds, les quals es convida a compartir per part dels i les assistents:



  • Ser actiu i participatiu tant en la fase virtual com en la fase presencial de l’esdeveniment.

  • Estar predisposat a experimentar, compartir, col·laborar i conversar amb la resta de persones participants.

  • Voler aprendre en un context social en el qual el més important és la relació entre les persones, sent les TIC un agent facilitador i amplificador d’això.

Podeu consultar la informació completa a la pàgina de l’event: http://encuentro2011.educared.org/

Shares
Share This