aulasL’àrea d’aules innovadores neix amb la voluntat d’investigar i experimentar amb noves metodologies per aules presencials i virtuals buscant un nou model pedagògic basat en la creació col·lectiva del coneixement i com utilitzar els beneficis de la tecnologia per millorar l’experiència de l’aprenentatge. Aquesta àrea està vinculada estretament amb l’Observatori d’innovació tecnològica i educativa.

Els objectius principals són:

  • Dissenyar cursos o projectes dirigits a alumnes i docents no universitaris per donar suport al seu aprenentatge en horari escolar i extra-escolar amb noves metodologies col.laboratives com per exemple: Educació ambiental: projectes col.laboratius utlitzant metodologies i eines de la Web 2.0 amb Josu Garro, Plan Lector Online o aules hospitalàries i atenció.
  • Realitzar tertúlies i fòrums sobre metodologies a l’aula per donar a conèixer experiències d’aula o centre 2.0 a través de Ciberespiral Radio http://sites.google.com/site/ciberespiralradio/
  • Crear un espai de reflexió, debat, experiència compartida i oportunitats sobre la introducció de llibres de text digitals i model 1:1 a les aules
Shares
Share This