• La Multitasquesweb. Núria Alart Guasch, professora de secundària.

La Multitasquesweb (MTW) és un proposta didàctica per al desenvolupament de les competències bàsiques dels currículums actuals. Es tracta d’una estratègia d’ensenyament-aprenentatge que utilitza recursos de la web. Aquesta nova eina didàctica proposa un treball flexible, motivador i interdisciplinar, donant un gran reconeixement i valor educatiu a totes les àrees del currículum, les competències bàsiques i les múltiples intel·ligències.

 • Mahara, l’ePortafolis que ve. Joan Queralt

Mahara és un programa de codi lliure nascut prop de Moodle que crea portafolis electrònics amb una facilitat extrema. Com que està pensat per seu usat pels estudiants, té una interfície molt intuïtiva i no demana coneixements tècnics extra per acabar tenint ePortafolis complets.

L’ePortafolis és un sistema on l’estudiant recull evidències del seu avanç al llarg del procés d’aprenentatge. Però no és una simple col·lecció “d’artefactes”, sinó que després d’una autoreflexió l’estudiant acaba publicant el seu contingut. Amb Mahara l’estudiant té un control finíssim de “què” mostra i “a qui” ho mostra. A l’hora de crear “vistes”, pàgines web amb artefactes, l’estudiant és protagonista a l’hora de triar quins artefactes propis i quins externs vol mostrar. Però també té la possibilitat de decidir-ho en funció d’a qui li mostrarà: no és el mateix mostrar l’eportafolis a un públic restringit, com ara un grup de companys de curs o tutoria, que fer-ho al públic en general quan se cerca feina.

 • Competències informacionals, per Jaume Illa.iEARN-Pangea.

La informació sempre ha estat vital per a la humanitat, tant des del punt de vista de la supervivència com del progrés científic. En el context actual, no és que la informació sigui més important però sí que és més abundant i accessible que en cap altre moment de la història. Aquesta és una característica de la societat que porta implícit un replanteig de què vol dir aprendre i de les formes de fer-ho.

L’adquisició de competències informacionals s’apunta, doncs, com una de les claus de l’aprenentatge en un món canviant, en el qual la informació es genera i es propaga a un ritme desbordant.

 • KaraokeEscolar. Lluís Miquel Pèrez del CEE Els Àngels.

A l’escola per Carnaval, a petició dels alumnes, vàrem preparar un karaoke a la sala del canó…

Vàrem fer servir diversos karaokes (VanBascos, els de Youtube, l’UltraStar…) i ens va sorprendre les cançons que saben de memòria els alumnes… i la dificultat per fer-los contents a tots… tot tipus de cançons sota demanda…La problemàtica més gran és trobar les cançons cantades pels nois de Operación Triunfo o d’altres… que de fet no són d’ells… i cançons que no siguin angleses…

Amb paciència i molt de temps, estem creant una base de cançons força extensa… i sembla que tenim karaoke per estona.Ara provem amb cançons infantils i amb poemes o textos de lectura.

 • Un camí digital a la Inclusió. Eva Carretero, Noemí Munné i Bernat Orellana López. CEE L’Esperança –Lleida-.

L’Esperança és un centre d’Educació Especial amb un equip de docents especialitzats en l’escola inclusiva, tant des d’un punt de vista filosòfic, com a metodològic. Les TIC són un element essencial en el desenvolupament d’estratègies inclusives des d’un punt de vista de l’accessibilitat motriu, cognitiva i sensorial.

L’ordinador engresca, permet la comunicació oralitzada, possibilita l’expressió escrita i permet el desenvolupament creatiu, cognitiu i sensorial a alumnes amb greus dificultats.

La inclusió com a model i les eines TIC com a complement permeten treballar la comunicació i l’adquisició d’habilitats bàsiques necessàries pel desenvolupament curricular, pel treball de les competències bàsiques.

Entre els diferents projectes en els que treballem, presentarem el treball en camp amb l’Alex, un alumne entre l’Educació Primària i la Secundària amb un règim d’escola compartida amb el programa experimental AlfaWin-New.

 • Projectes digitals a l’aula d’anglès. Mònica Castanyer i Montse Paradeda. GEM.

Els alumnes del segle XXI han de ser competents en les noves tecnologies i en el treball per projectes. La plataforma Moodle uneix aquests dos conceptes i ens permet englobar tots els projectes, visuals, auditius i escrits en un mateix espai. Això crea hàbits als alumnes de com entregar les tasques, donant-los una visió global del treball dels seus companys i per tant un anàlisi del progrés personal. Ens permet crear un ¨portfolio¨ de cada alumne/a i fer un seguiment linial de tot el seu aprenentatge al llarg de l´escolaritat. D’altra banda la compatibilitat amb qualsevol tipus d’arxiu esdevé clau per a poder treballar qualsevol disciplina. En aquesta presentació mostrarem exemples d’alumnes d’ESO utilitzant Moodle. Ensenyarem com crear-los i avaluar-los. Aquesta experiència ha portat als nostres alumnes a aprendre dels seus iguals, a encoratjar-los en millorar i sobretot en motivar a aquells que amb el suport paper tenien una producció més pobre.

 • TutorMates: un nuevo paradigma en la enseñanza de las Matemáticas. Equipo TutorMates. Addlink Research, Universidad de Cantabria, Universidad de la Rioja.

TutorMates és un nou concepte de programa que té per objectiu servir com a eina completa de suport, tant als alumnes com als professors, en el procés d’aprenentatge i ensenyament de les Matemàtiques en nivells d’Educació Secundària i Batxillerat.
És un programari que integra eines de càlcul científic, estadístic i geomètric i incorpora la gestió educativa d’aquestes eines en lliçons del currículum de Matemàtiques. Està disponible en tots els idiomes co-oficials de l’estat així com per a usar en entorn Windows i Linux. El desenvolupament del material docent i laboratoris s’adequa estrictament als currículums i plans d’estudi, així com a les orientacions pedagògiques vigents.
TutorMates és un sistema d’aprenentatge mediat que considera que el paper del professor és irreemplaçable i ofereix material didàctic per ajudar-lo en el procés d’integració d’aquesta eina a l’aula per poder adaptar-se a les diferents infraestructures dels centres escolars, el seu ús no requereix la connexió a Internet.

 • Viatge 1r Sant Andreu. Josep Torrents. Pangea.

Aquest projecte, el qual es va portar a terme al centre educatiu Sant Andreu, tenia com a objectiu establir comunicació entre l’alumnat que estava de viatge i les seves famílies i els/les alumnes que restaven al centre. Amb aquest objectiu elaboraren un espai web on es planificà el viatge (itineraris, àudioguies…) que s’utilitzà com a diari de viatge, enriquit amb recursos multimèdia -vídeos, imatges- fets i publicats pel mateix alumnat.

 • La tecnologia al servei de la creativitat. Frank Sabaté. Escola Projecte.

 Des de l’escola sovint demanem als alumnes que realitzin activitats que connecten amb el món real i els mitjans de comunicació que els envolten. Els demanem que escriguin articles d’un diari, que preparin i fins i tot filmin el guió d’un curtmetratge, que enregistrin un programa de ràdio o que publiquin una pàgina web. D’altra banda, de tots és conegut el fet que el consum de videojocs entre els joves no para de créixer.

Així doncs, per què no convertim els alumnes en els creadors dels seus propis videojocs? Donem-los les eines i l’espai de temps necessaris per elaborar-los i deixem-nos sorprendre per la seva capacitat de desenvolupar aplicacions interactives.

Aquest és el quart curs que a l’Escola Projecte duem a terme un taller de creació de videojocs a Cicle Mitjà utilitzant l’entorn de programació Scratch (MIT)

 • HortDigital. Ricardo Torres (R. Martín, A. Ortíz, A. Serra) Citilab Cornellà.

HortDigital (http://projectehortdigital.wikispaces.com/) és un projecte de recerca i desenvolupament pràctic de coneixement que contempla diversos formats: laboratori, espai virtual, i curs. Mitjançant activitats i projectes desenvolupats per i per a les persones usuàries, es pretén donar suport i acompanyament al professorat en la incorporació de les tecnologies en l’aprenentatge. El projecte es recolza en l’ús d’eines Web 2.0, amb un enfocament Living Lab, i incorpora l’aprenentatge basat en projectes i els entorns personals d’aprenentatge (PLE).

 • Ensenyar llengua a la universitat des d’un entorn personal d’aprenentatge. Enric Serra. Departament de Filologia Catalana Universitat Autònoma de Barcelona.

L’ús d’un PLE docent en assignatures de llengua a la Facultat de Lletres de la UAB s’ha revelat un sistema poderós per fer que els estudiants millorin en autonomia, en capacitat d’aprendre i en el desenvolupament de les competències digitals. Ara que es debat si les institucions universitàries han de facilitar personal learning environment a professors i estudiants, els docents es poden avançar i adoptar pràctiques que siguin models d’actuació i convidin els estudiants a crear els seus entorns personals. Les assignatures de llengua semblen un espai adequat per a l’alfabetització digital, la discussió de les noves pràctiques comunicatives a la xarxa i la generació de PLE. L’entorn docent analitzat és un mashup d’eines 2.0 amb un bloc com a centre neuràlgic que cobreix quatre tipus d’activitats bàsiques: d’organizació, de creació, de socializació i de cerca d’informació.

Metodología y motivación docente en la nueva escuela. José Hernández de el Colegio El Valle (Madrid).

El desenvolupament d’infraestructures i formació en TIC cap a les TAC requereix una anàlisi de fons en la configuració de la metodologia individual i grupal a les aules. L’enfocament que hem de consensuar entre tots ha d’apuntar cap a la consolidació dels aspectes que ratifiquen una tasca ja realitzada i cap a la qual hem de portar no només al nostre alumnat, sinó al sector docent que encara és poc inclinat o reticent a fer el pas. S’ha de realitzar una anàlisi introspectiu a l’hora d’establir quina línia hem de seguir com hem de fer-ho i amb qui hem de fer-ho. A dia d’avui no tothom està preparat per fer el pas cap a un canvi metodològic, però tampoc hem d’excloure a aquells que són potencialment immigrants metodològics.

 • Euclides tv: la televisió a l’aula i l’aula a la televisió. Un projecte de centre de l’IES Euclides de Pineda de Mar. Anna Rodón.

Euclides televisió és un projecte de centre. Hem creat una emissora de televisió a través d’una plataforma digital http://www.livestream.com/euclides_televisio on emetem una programació de 90 minuts les 24 hores. Aquesta programació esta formada pels millors audiovisuals que s’han realitzat durant el curs anterior. Disposem d’un plató de televisió per facilitar les gravacions i un bloc dinàmic on es mostren tots els audiovisuals generats des de totes les àrees i des de tots els nivells d’ESO i batxillerat http://www.euclides.tv.

Volem obrir el centre a la comunitat, a l’entorn i per això hem aconseguit un conveni amb l’Ajuntament de Pineda de Mar i Maresme digital que inclou la col·laboració per a generar audiovisuals per a campanyes cíviques, donar cobertura a noticies del poble, pràctiques d’estada a l’empresa a radio Pineda i a Maresme digital.

Gràcies a l’acord amb Maresme digital disposem de 3o minuts mensuals a M2 nou canal de Maresme digital pels que realitzem un programa en format de magazine anomenat Teràpia de xok. 

 • Facebook en el aula: una experiencia de roleplaying – Sonia Martínez Domene.

Aquesta ponència tracta sobre la realització d’un projecte a l’aula utilitzant una xarxa social com és Facebook. El projecte va consistir en la preparació d’una antologia poètica de la Generació del 27 amb un grup d’alumnes de 4t d’ESO. Per a això es va proposar la creació d’un grup a Facebook, anomenat “Generació del 27”, on cada alumne va donar vida a un escriptor. En aquest canvi de rol es va simular com es relacionarien els membres d’aquest grup si visquessin en l’època actual i treballaran  colaborativamente per seleccionar, comentar i editar els seus propis poemes. El producte final, la antologia poètica, es va publicar en format digital a Issuu.

Shares
Share This