Construïm una app amb AppInventor

 1. Presentació
  Aquest és un curs pràctic que va destinat a professors que volen aprendre com es crea una aplicació amb AppInventor. Aquest és un tema inclòs en l’assignatura de tecnologia de quart d’ESO i també és un dels programes recomanats en el projecte Technovation Girls for a Change i en el projecte AppEducation del programa MSchools.
 2. Requisits tècnics
  Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:
  ● Un navegador, preferiblement Google Chrome.
  ● Accés a Internet. No cal tenir fibra, però cal que sigui estable.
  ● Un mòbil o una tauleta Android. (no cal que tingui targeta de dades)
  ● Un compte de gmail. Serveix el compte de correu de xtec.
  ● Wifi o un cable microUSB – USB per connectar el mòbil o la tauleta a l’ordinador.
 3. Persones destinatàries
  ● Professors i professores de tecnologia de 3r ESO, 4 d’ESO, Batxillerat i Cicles.
  ● Mentores i mentors de Technovation.
  ● Qualsevol persona interessada en la programació de mòbils.
 4. Objectius generals i continguts

  ● Com a participants en aquest curs, desenvolupareu les següents competències:
  ○ Conèixer la dinàmica de creació i comprovació de programes en AppInventor.
  ○ Analitzar i desenvolupar aplicacions mitjançant l’aplicació de conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

  Els continguts del curs estan estructurats en cinc mòduls el primer dels quals té com a objectiu facilitar-vos el coneixement inicial de les eines de la plataforma AppInventor que ens servirà per desenvolupar totes les aplicacions que portarem a terme durant el curs. En aquest mòdul inicial també caldrà fer una activitat de presentació.

  Mòdul 1 – L’entorn AppInventor
  ● Univers AppInventor
  ● Anàlisi del problema

  Mòdul 2 – Disseny d’interfícies d’usuari
  ● Disseny de la solució
  ● Disseny del prototip
  ○ Prototip amb Marvel
  ○ Disseny del fons de pantalla
  ○ Prototip amb moqups

  Mòdul 3 – Implementació
  ● L’entorn AppInventor
  ● Implementació:
  ○ Screen 1
  ○ Autentificació
  ○ Aconseguir icones
  ○ Llistat de pous
  ○ Fitxa pou
  ○ Introducció de dades
  ○ Pantalles finals

  Mòdul 4 – Programació
  ● Navegació
  ● Autentificació
  ○ Variables
  ○ Condicionals
  ○ TinyDB
  ○ Implementació
  ● Llistat de pous 1
  ○ Llistes
  ○ Implementació 1
  ● IntroDades
  ○ Implementació 1
  ○ Servidor Redis
  ● Llistat de pous 2
  ○ Estructures repetitives
  ○ Implementació
  ● Fitxa Pou
  ● EditaDades
  ● Mapa

  Mòdul 5 – Extensions
  ● Gestió de fitxers
  ○ Sense fotos
  ○ Fotos precarregades
  ○ FTP

  Mòdul 6 – Altres serveis
  ● Geolocalització
  ● Pàgines web.

  5. Metodologia

  La metodologia de treball serà no presencial: això vol dir que les tasques del curs les farem “en línia”, connectats a Internet i a través d’aquesta aula virtual. Encara que anirem seguint una planificació temporal, podeu anar explorant el funcionament de l’aula i els seus racons al vostre propi ritme: com més exploreu més aprendreu sobre l’aula. En aquest curs vosaltres sou els protagonistes, sou els qui heu de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho podeu comptar amb l’ajuda del formador/a, els materials i la resta de recursos.

  6. Avaluació

  El procés d’avaluació de l’alumne serà continuat al llarg de tot el curs i tindrà en compte:

  ● L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats.
  ● La realització satisfactòria de les activitats del curs i el projecte-servei.

  8. Dades del formador

  ● Nom i cognoms: Josep Ramon Planas
  ● Twitter: @jplanasga
  ● Biografia: Soc llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona i Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió per la UOC. Tinc trenta-cinc anys d’experiència en la docència en diferents nivells educatius, entre altres he estat professor de programació estructurada i modular i de programació avançada al Cicle Superior d’Aplicacions Informàtiques. He dissenyat més de 30 llocs web i creat materials educatius pels departaments d’educació de diferents comunitats autònomes. He participat amb els meus alumnes en el projecte AppEducation de mSchools durant quatre cursos i he estat jutge del programa Technovation en tres ocasions. Soc membre de la junta ampliada d’Espiral Educació i Tecnologia.

Josep Ramon Planas

Josep Ramon Planas

Formador

Twitter: @jplanasga

Shares
Share This