Associació Espiral: Educació i Tecnologia

Recursos TIC per a l’aula

Els continguts que es treballaran al llarg del curs són:

- Utilització de recursos multimèdia a l'aula: Exercicis realitzats amb Hot Potatoes, exposicions de continguts amb diapositives (Slideshare), amb vídeos (Teachertube), amb fotos (Flickr).
- Internet i les eines de col·laboració: Les possibilitats didàctiques de les wikis. Elaboració de llibres digitals en línia. Els mapes conceptuals en linia.
-
Eines de treball a Internet: Diccionaris, enciclopèdies i traductors. Les enciclopèdies col·laboratives. La publicació de recursos a l'aula.
- Internet i el tractament de la informació: Recursos per a la utilització de la pissarra digital a l'aula. Valoració didàctica de les webs.


Destinataris
Professorat d' infantil, primària, secundària i formació de persones adultes.


Requisits tècnics dels assistents
Cal tenir un domini normal de les eines informàtiques actuals.
Es treballa amb Moodle, no cal cap domini específic.
Es treballarà amb el servidor IHMC a Espiral.

   • Objectius
    - Donar a coneixer algunes eines basades en las TIC amb l’intenció de fomentar dins el professorat el seu us a l’aula.
   • - Mostrar la incidència que pot tenir l’us de les TIC en la construcció del coneixement per part de l’alumnat.
   Metodologia

   Els participants posaran en pràctica la seva assimilació de les informacions donades partint de la realització d’una serie de exercicis. L’alumnat podrà formular les consultes i qüestions que cregui oportunes. El tutor farà un seguiment personalitzat de l’alumne i l’asesorarà i orientarà. Desprès de revisades les activitats, el tutor farà les observacions, rectificacions i anotacions necessàries i comentarà els aspectes d’interès general que es puguin extreure de les diverses solucions presentades.

   El tutor fomentarà l’intercanvi d’informacions i de material entre les persones que formin part del curs i la reflexió sobre l’us didàctic dels diferents recursos.


   Requisits d'aprofitament del curs
   Per a obtenir el certificat serà necessari realitzat de manera satisfactòria les tasques plantejades en les dates establertes i participar al foro en els diferents temes de debat que s’aniran proposant.
   No hi haurà notes quantificatives, però el tutor donarà la seva opinió sobre la tasca realitzada, si fos necessari, es donaran propostes de millora. També es tindran en compte la qualitat de les intervencions al foro.

Preu soci/a: 30€   Preu no soci/a: 50

Tornar als cursos