Associació Espiral: Educació i Tecnologia

Second Life i el seu potencial educatiu

Second Life és un dels espais virtuals que darrerament ha mobilitzat més els escenaris educatius. És molt més que un joc: enriqueix les possibilitats d'interacció i les maneres d'aprendre.
En aquest curs ens farem una primera impressió d'aquest món. Ens donarem d'alta i crearem el nostre avatar. Aprendrem a moure'ns, tocar i interactuar amb la resta dels residents. Coneixerem escenaris educatius i uns altres amb un bon potencial pedagògic.
Tots els participants -professores i alumnes- reflexionarem sobre els diferents models organitzatius de l'espai, amb esperit crític i , perquè no, somniador.


Destinataris
Professorat d'educació infantil, primària, secundària, formació professional i de persones adultes.

Requisits tècnics dels assistents
- El curs es desenvoluparà en un entorn virtual d'aprenentatge -Moodle- i en l'espai virtual de Second Life. A més de disposar d'un ordinador amb connexió a Internet, els participants hauran de tenir aquests requisits tècnics del sistema: http://secondlife.com/corporate/sysreqs.php
- S'ha de tenir una certa habilitat per a adaptar-se a diferents menús de navegació.
- No fa falta tenir altres coneixements especials, però la tolerància al fracàs i la paciència seran condicions indispensables per a gaudir de l'experiència.

   • Objectius
   • - Adquirir habilitats bàsiques per a moure's i interactuar amb fluïdesa a Second Life.
   • - Aprendre a gestionar l’inventari i les biblioteques d'objectes.
   • - Conèixer les modalitats de comunicació a SL i consolidar-ne el seu ús.
   • - Orientar-se en el món de SL i ser capaç d'optimitzar el sistema de cerca.
   • - Crear objectes i scripts bàsics.
   • - Conèixer i valorar llocs d'interès educatiu.
   • - Conèixer recursos de la web 2.0 a Second Life que enriqueixen l'escenari educatiu.
   • - Reflexionar sobre la creació de comunitats d'aprenentatge en entorns virtuals.
   • - Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge.
   - Participar d'una comunitat d'aprenentatge que va més enllà de la pròpia acció formativa.
   • Metodologia
    - A partir dels recursos i tutorials que es presentin a l'aula virtual, els alumnes realitzaran una sèrie de tasques específiques per a cada tema. Aquestes tasques tindran un caràcter eminentment pràctic per a permetre consolidar els aprenentatges.

   • - Durant tota la realització del curs, els alumnes podran intercanviar experiències i opinions sobre el seu aprenentatge en els fòrums de l'espai virtual, tant entre ells com amb les professores, així com plantejar les consultes i dubtes que considerin necessàries.
   • - Les professores faran el seguiment de totes les activitats realitzades amb la finalitat de proporcionar als alumnes les correccions i observacions necessàries.
   • - A més, durant el curs, les professores planificaran la realització de trobades simultànies de tots els alumnes a nivell virtual per a afavorir l'intercanvi i aprenentatge.
   • - És essencial que els alumnes disposin del temps i els recursos necessaris per a connectar-se a SL i realitzar les practiques individuals i col·lectives.

   • Requisits d'aprofitament del curs
    - S’hauran d'haver realitzat correctament les tasques proposades en les dates establertes i participar en els fòrums de debat que es proposin. 
    - No hi haurà notes quantitatives però lesprofessores donaran la seva opinió sobre la tasca realitzada i, si és necessari, propostes de millora.
    - També es tindran en compte la qualitat de les intervencions en els fòrums i la participació activa en les activitats col·laboratives.

Preu soci/a: 30€   Preu no soci/a: 50

Tornar als cursos