Associació Espiral: Educació i Tecnologia

Fem tallers amb l'ordinador per a l'Escola inclusiva

En aquest curs treballarem diferents programaris i aplicacions informàtiques pensades per a facilitar els treball a alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge o d’accessibilitat. L’eina bàsica de treball serà l’ordinador.

Destinataris
Docents que treballin en l’àmbit de les Necessitats Educatives Especials, en les aules de formació de persones adultes, aules d’acollida, aules obertes i en general en situacions on cal plantejar una metodologia adient a necessitats específiques d’aprenentatge.

Requisits tècnics dels assistents
Utilitzarem el programari, els manuals i materials multimèdia de la pàgina bernat-orellana.org
Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.

Objectius

   • - Donar eines i estratègies de treball amb l’ordinador per facilitar la tasca diària amb alumnes que presentin dificultats en l’aprenentatge.
    - Reflexionar respecte als diferents models educatius en referència a alumnes que presenten discapacitats cognitives, sensorials, visuals, emocionals i motrius: escola inclusiva, escola compartida, escola d’educació especial.
    - Donar a conèixer com les eines informàtiques poden afavorir processos inclusius en l’àmbit de l’escola ordinària. Treball col·laboratiu.
    - Conèixer les adaptacions i configuracions del maquinari i del programari en relació a l’accessibilitat.
    - Investigar respecte a la temàtica “metacognició i eines informàtiques” reflexionant sobre els diferents models en relació a l’aprenentatge de la llengua i de les matemàtiques, com a matèries vehiculars i constructives dels coneixements.
    - Conèixer i saber treballar amb els diferents programaris informàtics, aplicant aquest coneixements en el treball de les diferents competències bàsiques.
    - Investigar respectes als diferents perifèrics adaptats a les necessitats educatives especials.
    - Presentar la pissarra digital interactiva (PDI) com a una plataforma comunicativa de present i de futur

   • Metodologia
    - Utilitzarem el programari, els manuals i materials multimèdia de la pàgina bernat-orellana.org.
    - Estarà organitzar en blocs dins l’espai virtual del curs.
    - 10 Blocs Obligatoris i 5 Blocs d’ampliació.
    - Cada bloc tindrà un fòrum on desar les diferents aportacions al curs.

Requisits d'aprofitament del curs
La certificació d’aprofitament del curs es farà a partir de la participació de les activitats programades en l’aula virtual, molt especialment en les activitats relacionades amb el treball col·laboratiu i en xarxa.

L'alumnat ha de lliurar un80 % de les pràctiques i tenir operatiu... (Participació activa amb aportacions com a mínim en 8 dels blocs presentats).


Preu soci/a: 30€   Preu no soci/a: 50

Tornar als cursos