Associació Espiral: Educació i Tecnologia

El video digital a l'aula

Els continguts que es treballaran al llarg del curs són:

- Les característiques tècniques de la càmera de video digital.
- El maquinari i programari per editar vídeo digital.
- Els formats, els conversors i els reproductors del vídeo digital.
- El guió i el llenguatge audiovisual.
- Les utilitats didàctiques de la càmera de vídeo digital.
- La captura i l’edició del projecte.
- L’exportació del projecte i les seves possibilitats didàctiques multimèdia.

Destinataris
Aquest curs va dirigit a professorat d'educació infantil, primària i secundària i formació professional i de persones adultes.

Requisits tècnics dels assistents
Per seguir aquest curs cal:
Càmera: Disposar d’una càmera de vídeo.

Maquinari:
- Ordinador Intel Pentium o AMD Athlon a 1,4 GHz o superior (es recomana 2,4 GHz o superior)

 • - 512 MB de RAM (encara que és recomanable 1 GB)
 • - Sistema Operatiu Windows XP
 • - Mínim de 10 Gb d'espai de disc per a instal·lar continguts addicionals (l’equipament òptim inclouria una segona unitat de disc dur per a la captura de vídeo amb connexió firewire)
 • - Tarjeta i cable Firewire (IEEE 1394)
 • - Grabadora de CD-R(W)
 • - Grabadora de DVD -/+R(W)

Maquinari opcional (recomanable):
- Micròfon per a grabar veu en off
- Trípode per la càmera de vídeo
Programari:
- Studio 10 de Pinnacle o en el seu defecte el Studio 8 de Pinnacle.

 • - Aquest curs també es adequat per aquells que vulgueu treballar amb editors senzills com el windows movie maker o el nero. Aquells que vulgueu treballar amb algun altre editor de vídeo més professional (adobe premiere, final cut…) caldrà tenir una entrevista prèvia per tal de valorar l’adequació de la proposta al curs.

 

   • Objectius

    - Conèixer les principals característiques tècniques de la càmera de video digital
    - Conèixer el maquinari i programari associat.
    - Conèixer-ne el seus formats, possibilitats de reproducció, difusió i aprofitament a l’aula.
    - Introduir-nos en el llenguatge audiovisual per tal d’extreure’n les seves possibilitats didàctiques.
    - Ser capaços, al final del curs, d’elaborar un petit projecte de video aplicat a l’aula i difondre’l pel mitjà escollit.

   • Metodologia
    El curs es desenvoluparà dins d'un entorn d'aprenentatge telemàtic -Moodle- a l'espai Espiral a més es realitzaran dues sessions presencials, (a escollir-ne una cada participant) per tal de conèixer-nos, presentar el curs i fer una presentació pràctica del que serà el curs.
    Cada dia es treballarà un aspecte del programa, ocupant més dies aquells temes que requereixen més feina. Cada dia hi haurà un text introductori sobre el tema que volem treballar i es proposaran fer un o diversos exercicis relacionats amb el projecte que realitzem durant el curs. Simultàniament treballarem tutorials preparats per a l’ocasió i veurem recursos relacionats am allò que estem treballant.
    S’encetarà un fòrum de treball sobre cada un dels aspectes proposats en el programa del curs en el qual tothom podrà participar i aportar els problemes i solucions que vagin sorgint en el transcurs del curs.

Requisits d'aprofitament del curs
Per a l'obtenció del certificat cal haver realitzat els exercicis proposats (80% mínim) i realitzar el projecte del curs.

Preu soci/a: 30€   Preu no soci/a: 50

Tornar als cursos