Associació Espiral: Educació i Tecnologia

Joomla!, una eina per a les escoles.

Joomla! és un sistema d’administració de continguts de codi obert sota una llicència GPL que es fa servir per publicar en Internet. Aquest curs és totalment pràctic. Inicialment s’instal·larà la versió 1.5 de Joomla! i es configurarà correctament en un servidor adequat. A continuació s’explicarà el seu entorn d’administració (Backend) on es veuran conceptes com gestor d’usuaris, menús, plantilles, continguts i mòduls entre d’altres i posteriorment l’entorn visible als usuaris (Frontend). S’explicaran tots els conceptes bàsics per a un correcte funcionament de Joomla!.

Destinataris
Professors/es i mestres interessats en les noves eines col·laboratives a través d’Internet i/o responsables de la web del seu centre.

Requisits tècnics dels assistents
No és necessari tenir cap coneixement previ, encara que es força important disposar d’un espai personal o de centre al servidor del Departament d’Educació (phobos) o en un servidor privat per aplicar el coneixements apresos en el curs.

   • Objectius
    - Aprendre a fer servir la nova versió 1.5 de Joomla!.
   • - Endinsar-se en una de les eines de la Web 2.0.
   • - Aprendre a instal·lar i administrar un CMS (gestor de continguts).
   • - Entendre les diferències entre les webs dinàmiques i les webs estàtiques.
   • - Saber adaptar Joomla a les necessitats de cada centre educatiu.


Metodologia
Cadascun dels 10 mòduls disposa d'explicacions teòriques, algun vídeo i activitats a realitzar (obligatòries i d'ampliació).

Cada alumne/a disposarà d'un espai temporal al servidor hipolit del Departament d'Educació per a realitzar totes les pràctiques, encara que és recomanable fer-ho en l'espai personal phobos.


Requisits d'aprofitament del curs
És necessària una dedicació de 2 hores diàries durant les 2 setmanes de durada del curs per a un seguiment i aprofitament correcte.
Per a obtenir la certificació és imprescindible fer la instal·lació de Joomla! i la realització i lliurament del 80% de les activitats obligatòries del curs.

Preu soci/a: 30€   Preu no soci/a: 50

Tornar als cursos