Associació Espiral: Educació i Tecnologia

Iniciació a Moodle COMPLET!

El curs pretén introduir al professorat en les possibilitats que ofereix l'entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge Moodle.

Destinataris
Professorat de qualsevol nivell educatiu interessat en conèixer i utilitzar l'entorn virtual Moodle com a eina de suport a l'ensenyament i aprenentatge.

Requisits tècnics dels assistents
És necessari tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, el processador de textos, la navegació per Internet i el servei de correu electrònic.

   • Objectius
    - Conèixer què és un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge.

    - Instal·lació i configuració bàsica de l'entorn.
    - Aprendre a crear i configurar un curs, recursos i activitats.
    - Conèixer les eines comunicatives i cooperatives.
    - Administració bàsica
    .

    Metodologia
    El curs està estructurat en diversos temes que van des de la instal·lació fins a l’administració de l’entorn Moodle. Dins de cada tema es proposen un seguit d’activitats a desenvolupar, preveient fòrums i llocs de trobada per exposar els dubtes i qüestions que vagin sortint durant el desenvolupament del mateix. El treball individual es veu recolçat pel grup que, juntament amb el professor/a, col·laboren per superar les possibles dificultats.

   Requisits d'aprofitament del curs
   Per obtenir el certificat del curs cal participar de manera activa dins l’espai de formació telemàtica i lliurar com a mínim el 80% del treball individual que es proposi.

Preu soci/a: 30€   Preu no soci/a: 50

Tornar als cursos