Associació Espiral: Educació i Tecnologia

GIMP, retoc fotogràfic amb Programari lliure: altes prestacions sense piratejar

El curs de Gimp (Programari lliure) pretén oferir una presa de contacte amb aquest editor gràfic i els coneixements bàsics per ser-ne usuari/a.
Aquest curs estarà dividit en diversos mòduls en els que es distribuiran els continguts de treball:
- Introducció a la imatge fixa digital (formats d’imatge digital, captura, tractament, compressió, dimensions, resolució
i profunditat de color ).
- El programari lliure (concepte, descàrrega de diverses versions del programa i plataformes).
- Primera aproximació a l’editor gràfic Gimp (entorn gràfic, eines bàsiques de l’editor, eines de selecció,màscares,
eines de pintar i dibuixar).
- Introducció a les eines avançades de Gimp: Capes (creació, control manipulació i combinacions ).
- Primeres passes en el retoc fotogràfic (els modes ,balanç de colors, contrast, nivells i corbes, eines de color filtres).
- Eines per a millorar una fotografia (inserció de textos, textos Free Type i script-fu)

Destinataris
Professorat d'educació infantil, primària o secundària que es vulgui introduir en el mòn de la imatge fixa digital i en el retoc fotogràfic.

Requisits tècnics dels assistents
Per seguir aquest curs de Gimp, cal:
- Tenir experiència bàsica en. navegació per Internet, ús de l'ordinador.
- Disposar d'un ordinador amb: connexió a Internet, un navegador (Firefox, Internet Explorer o d'altres) actualitzat, el Gimp 2.2 o posterior, Acrobat Reader.

   • Objectius
    - Donar uns criteris senzills de lectura d’imatge
    - Iniciar en el coneixement bàsic de les característiques dels formats d’imatge digital
   • - Donar a conèixer les funcionalitats principals de Gimp
   • - Mostrar, de manera genèrica, la utilitat i les possibilitats de les diferents eines que aquest programa incorpora.
   • - Conèixer la interfície del programa GIMP.

   • Metodologia
    Cada mòdul requerirà a l’alumnat la realització d’exercicis sobre exemples d’imatges digitals facilitats pel responsable de la formació. Aquests exercicis, de complexitat progressiva, requeriran que l’alumnat vagi utilitzant totes les funcions i procediments que es treballen.
    A més de la realització dels exercicis pràctics, l’alumnat haurà de redactar informes dels procediments que ha utilitzat per a la seva realització així com de les eines i recursos que ha utilitzat.

   • Requisits d'aprofitament del curs
    Per a l'obtenció del certificat, s'han de lliurar un 80% de les activitats resoltes de manera satisfactòria; participar de manera habitual en els diferents canals de comunicació que s’utilitzin.

Preu soci/a: 30€   Preu no soci/a: 50

Tornar als cursos