Associació Espiral: Educació i Tecnologia

Taller d'edublocs COMPLET!

Els blocs han irromput amb força dintre la societat en general i del món educatiu en particular. Quins serveis podem utilitzar? Com el podem farcir d'informació? Com el podem utilitzar en la nostra vida diària? I en el nostre entorn professional? Què són els canals RSS? Què és una web 2.0?


Destinataris
Professorat de qualsevol nivell educatiu que tingui interès en entrar en el món dels blocs i la seva utilització personal i professional.


Requisits tècnics dels assistents
Tenir accés a internet i coneixements bàsics de navegació per internet. No son necessaris coneixements sobre pàgines web.

   • Objectius

    Tenir un bloc operatiu en finalitzar l'activitat.
    Conèixer i desenvolupar estratègies per al manteniment d'un bloc.
    Entendre el funcionament de la blocosfera.
    Fomentar el treball cooperatiu en l'àmbit de la web 2.0.


   Metodologia
   El curs es desenvoluparà de manera telemàtica dins de Campuspiral, l'entorn virtual d'aprenentatge telemàtic d'Espiral.


   Requisits d'aprofitament del curs

   L'avaluació es basarà sobre quatre eixos fonamentals:
   - Observació sistemàtica del treball individual de l'alumnat
   - Observació de les intervencions dels alumnes en els espais de discussió del curs.
   - Seguiment del treball dels alumnes en el campus virtual.
   - Seguiment del treball dels alumnes en el seu bloc.

   S'entendrà que un alumne supera el curs si en acabar-lo té el seu bloc plenament operatiu i ha realitzat un 80 % de les pràctiques. En podrà deixar un 20 % pendents sempre i quan aquest fet no influeixi en la consecució del primer dels objectius “Tenir un bloc operatiu en finalitzar el curs”.

   L'alumnat que un cop acabat el curs no hagi completat el 80 % de les pràctiques i tingui operatiu el seu bloc a la xarxa no obtindrà el certificat de formació.

    

Preu soci: 30€   Preu no soci: 50

Tornar als cursos