Associació Espiral: Educació i Tecnologia

De la pràctica reflexiva al portafolis digital

El curs està dividit en tres parts diferenciades. Començarem el curs amb la constatació de què està de moda parlar de portafolis, però no tothom que parla de portafolis parla del mateix, en aquesta part del curs podem dir que destriarem el gra de la palla. En la segona part del curs analitzarem el potencial del portafolis docent com a eina per a reflexionar sobre la pràctica docent amb la intenció de què aquesta reflexió ens porti a la millora de la mateixa. I, finalment, la tercera part del curs la dedicarem a mostrar algun exemple de portafolis digital, però sobretot a elaboarar un pla d'acció per aplicar aquesta metodologia en la nostra docència.Destinataris
Professorat de primària, secundària, formació professional i formació de persones adultes..

Requisits tècnics dels assistents
Tenir accés a internet i coneixements bàsics de navegació per internet.

   • Objectius
    - Conèixer l'estructura comuna del portafolis digital
   • - Reflexionar sobre la pròpia pràctica docent
   • - Conèixer els sistemes d'aprenentatge basats en la teoria sòcio-constructivista i la pràctica reflexiva
   • - Familiaritzar-se amb el portafolis digital com a instrument d'avaluació
   • - Conèixer experiències i models de portafolis
   • - Facilitar iniciar-se en l'edició d'un portafolis digital
   • - Afavorir la creació d'un grup de treball amb els participants que volguin utilitzar aquesta eina en la seva pràctica docent el proper curs


Metodologia
El curs es desenvoluparà de manera completament virtual. Els estudiants hauran de participar en un entorn virtual d'aprenentatge col·laboratiu on se'ls demanara que facin aportacions sobre els temes plantejats de manera que s’arribi a produir un intercanvi d’informació entre ells que possibiliti la construcció conjunta de coneixement.
Els estudiants hauran de realitzar un pla d'acció que els faciliti la utilització del portafolis com a eina d'avaluació integrat en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
La funció del formador serà, en tot moment, la d’un dinamitzador i orientador del procés d’aprenentatge.


Requisits d'aprofitament del curs
Haver realitzart com a mínim el 80% de totes les tasques plantejades en el curs.

 

Preu soci: 30€   Preu no soci: 50

Tornar als cursos