Iniciació a Moodle

El curs telemàtic pretén introduir al professorat en les possibilitats que ofereix l'entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge Moodle.

Destinataris

Professorat de qualsevol nivell educatiu interessat en conèixer i utilitzar l'entorn virtual Moodle com a eina de suport a l'ensenyament i aprenentatge.

Requisits tècnics dels assistents

És necessari tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, el processador de textos, la navegació per Internet i el servei de correu electrònic.

Objectius

- Conèixer què és un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge.
- Instal·lació i configuració bàsica de l'entorn.
- Aprendre a crear i configurar un curs, recursos i activitats.
- Conèixer les eines comunicatives i cooperatives.
- Administració bàsica.

Requisits pel aprofitament del curs

Per obtenir el certificat del curs cal lliurar com a mínim el 80% de les activitats proposades al llarg del curs.

activitat
formador
hores
preu
Creació de mapes conceptuals: ús del programa IHCMC [+info]
Jordi Guim
20
30 €
Aplicació i recursos informàtics en educació [+info]
Pepa Valdelvira
30
40 €
Els Blocs i la seva aplicació a l'aula [+info]
Lourdes Domènech
20
30 €
El vídeo digital a l'aula [+info]
Pau Nadal
20
30 €
Joomla!, una eina per a les escoles [+info]
Rafa Barrachina
20
30 €
Creació de webs amb Flash MX. Aprofundiment [+info]
Teresa Giménez
20
30 €
La Web 2.0 didàctica: georeferències, podcasting i sindicació [+info]
Bea Marín i Artur Tallada
30
40 €

La Web 2.0 didàctica: auxiliars de cerca, recerca en línia [+info]

Bea Marín i Artur Tallada
20
30 €
Eines informàtiques en les Necessitats Educatives Especials i l'Escola Inclusiva [+info]
Bernat Orellana
30
40 €
Iniciació a Moodle [+info]
Jordi Fontich
20
30 €
Moodle avançat [+info]
Josep Ramon Planas
20
30 €
Educació i Tecnologia | formacion@ciberespiral.net