Eines informàtiques en les Necessitats Educatives Especials i
  l’Escola Inclusiva

El curs tractarà els següents continguts:

- Eines per facilitar l’accessibilitat des d’un punt de vista motòric i cognitiu a partir de programaris específics: Preditext, teclats virtuals, ScreenScanner, emuladors de Mouse i Joystick. Configuració adaptativa de l’ordinador.
- Navegació multiplicativa per Internet amb sistemes d’autoajuda: amplificadors de pantalla, teclats predictius, sistemes d’ajuda a partir de la veu.
- Treball multisensorial amb programaris específics a partir del ritme, la música i la veu. Nous perifèrics.
- Eines pel treball logopèdic a partir de sistemes de captació i producció de la veu automatitzats.
- Sistema de producció en suport paper de materials pensats per treballar les adaptacions curriculars. Panels comunicatius amb Minerva.
- Programari interactiu adaptat a les necessitats dels alumnes.
- Matemàtiques i accessibilitat motòrica.

Destinataris

Docents que treballin en l’àmbit de les Necessitats Educatives Especials

Requisits tècnics dels assistents

- Facilitarem tot el programari, ja que totes les aplicacions són d’us lliure.
- Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.

Objectius

- Donar eines i estratègies de treball amb l’ordinador per facilitar la tasca diària amb alumnes que presentin dificultats en l’aprenentatge.

Requisits pel aprofitament del curs

La certificació d’aprofitament del curs es farà a partir de la participació de les activitats programades en l’aula virtual.

activitat
formador
hores
preu
Creació de mapes conceptuals: ús del programa IHCMC [+info]
Jordi Guim
20
30 €
Aplicació i recursos informàtics en educació [+info]
Pepa Valdelvira
30
40 €
Els Blocs i la seva aplicació a l'aula [+info]
Lourdes Domènech
20
30 €
El vídeo digital a l'aula [+info]
Pau Nadal
20
30 €
Joomla!, una eina per a les escoles [+info]
Rafa Barrachina
20
30 €
Creació de webs amb Flash MX. Aprofundiment [+info]
Teresa Giménez
20
30 €
La Web 2.0 didàctica: georeferències, podcasting i sindicació [+info]
Bea Marín i Artur Tallada
30
40 €

La Web 2.0 didàctica: auxiliars de cerca, recerca en línia [+info]

Bea Marín i Artur Tallada
20
30 €
Eines informàtiques en les Necessitats Educatives Especials i l'Escola Inclusiva [+info]
Bernat Orellana
30
40 €
Iniciació a Moodle [+info]
Jordi Fontich
20
30 €
Moodle avançat [+info]
Josep Ramon Planas
20
30 €
Educació i Tecnologia | formacion@ciberespiral.net