Creació de webs amb Flash MX. Aprofundiment

El curs és una ampliació del curs decreació de webs amb el programa Flash a nivell bàsic. S’aprofundirà en elements dinàmics i actionscript que ens fomenten l’aspecte dinàmic i interactiu dels espais webs.

El curs tractarà els següents continguts: Estructura de pel·lícules i càrrega de swf externs, Importar i reproduir clips de vídeo, llenguatge de scripts per a sons, menus interactius, scrolls-loaders.

Destinataris

Professorat dels diferents nivells educatius: educació infantil, primària secundària i adults.

Requisits tècnics dels assistents

És necessari tenir coneixements i domini bàsic de flash i codi html.

Objectius

- Aprofundir en les possibilitats interactives del programa FlashMX.
- Crear elements interactius mitjançant l'ActionScript.

Requisits pel aprofitament del curs

La certificació d’aprofitament del curs es farà tenint en compte el seguiment i la participació general a les diferents activitats del curs. Paral·lelament, caldrà obtenir una valoració positiva a les activitats proposades com a avaluatives, querepresenten el 80% de les activitats d’aprenentage del curs.

activitat
formador
hores
preu
Creació de mapes conceptuals: ús del programa IHCMC [+info]
Jordi Guim
20
30 €
Aplicació i recursos informàtics en educació [+info]
Pepa Valdelvira
30
40 €
Els Blocs i la seva aplicació a l'aula [+info]
Lourdes Domènech
20
30 €
El vídeo digital a l'aula [+info]
Pau Nadal
20
30 €
Joomla!, una eina per a les escoles [+info]
Rafa Barrachina
20
30 €
Creació de webs amb Flash MX. Aprofundiment [+info]
Teresa Giménez
20
30 €
La Web 2.0 didàctica: georeferències, podcasting i sindicació [+info]
Bea Marín i Artur Tallada
30
40 €

La Web 2.0 didàctica: auxiliars de cerca, recerca en línia [+info]

Bea Marín i Artur Tallada
20
30 €
Eines informàtiques en les Necessitats Educatives Especials i l'Escola Inclusiva [+info]
Bernat Orellana
30
40 €
Iniciació a Moodle [+info]
Jordi Fontich
20
30 €
Moodle avançat [+info]
Josep Ramon Planas
20
30 €
Educació i Tecnologia | formacion@ciberespiral.net