El vídeo digital a l’aula

Els continguts que es treballaran al llarg del curs són:

- Les característiques tècniques de la càmera de video digital.
- El maquinari i programari per editar vídeo digital.
- Els formats, els conversors i els reproductors del vídeo digital.
- El guió i el llenguatge audiovisual.
- Les utilitats didàctiques de la càmera de vídeo digital.
- La captura i l’edició del projecte.
- L’exportació del projecte i les seves possibilitats didàctiques multimèdia.

Destinataris

Professorat de primària, secundària, adults i altres modalitats.

Requisits tècnics dels assistents

Per seguir aquest curs cal:
Càmera: Disposar d’una càmera de vídeo (preferentment Canon MVX460).

Maquinari:

 • Ordinador Intel Pentium o AMD Athlon a 1,4 GHz o superior (es recomana 2,4 GHz o superior)
 • 512 MB de RAM (encara que és recomanable 1 GB)
 • Sistema Operatiu Windows XP
 • Targeta gràfica compatible amb DirectX 9 o superior de 32 MB
 • Targeta de so DirectX 9 o compatible
 • Mínim de 10 Gb d'espai de disc per a instal·lar continguts addicionals (l’equipament òptim inclouria una segona unitat de disc dur per a la captura de vídeo)
 • Tarjeta i cable Firewire (IEEE 1394)
 • Grabadora de DVD -/+R(W)

Maquinari opcional (recomanable):

 • Micròfon per a grabar veu en off
 • Grabadora de CD-R(W)
 • Trípode

Programari:

 • Studio 10 de Pinnacle o en el seu defecte el Studio 8 de Pinnacle.

Objectius

- Conèixer les principals característiques tècniques de la càmera de vídeo digital.
- Conèixer el maquinari i programari associat.
- Conèixer-ne el seus formats, possibilitats de reproducció, difusió i aprofitament a l’aula.
- Introduir-nos en el llenguatge audiovisual per tal d’extreure’n les seves possibilitats didàctiques.
- Elaborar un petit projecte de video, al final del curs, aplicat a l’aula i difondre’l pel mitjà escollit.

Requisits pel aprofitament del curs

Per a l'obtenció del certificat cal haver realitzat els exercicis proposats (80% mínim) i realitzar el projecte del curs.

activitat
formador
hores
preu
Creació de mapes conceptuals: ús del programa IHCMC [+info]
Jordi Guim
20
30 €
Aplicació i recursos informàtics en educació [+info]
Pepa Valdelvira
30
40 €
Els Blocs i la seva aplicació a l'aula [+info]
Lourdes Domènech
20
30 €
El vídeo digital a l'aula [+info]
Pau Nadal
20
30 €
Joomla!, una eina per a les escoles [+info]
Rafa Barrachina
20
30 €
Creació de webs amb Flash MX. Aprofundiment [+info]
Teresa Giménez
20
30 €
La Web 2.0 didàctica: georeferències, podcasting i sindicació [+info]
Bea Marín i Artur Tallada
30
40 €

La Web 2.0 didàctica: auxiliars de cerca, recerca en línia [+info]

Bea Marín i Artur Tallada
20
30 €
Eines informàtiques en les Necessitats Educatives Especials i l'Escola Inclusiva [+info]
Bernat Orellana
30
40 €
Iniciació a Moodle [+info]
Jordi Fontich
20
30 €
Moodle avançat [+info]
Josep Ramon Planas
20
30 €
Educació i Tecnologia | formacion@ciberespiral.net