Aplicació i recursos informàtics en educació

Els continguts que es treballaran al llarg del curs són:

  1. Utilització de recursos multimèdia a l'aula:

Exercicis realitzats amb Hot Potatoes, exposicions de continguts amb diapositives (Slideshare), amb vídeos (Teachertube), amb fotos (Flickr).

  1. Internet i les eines de col·laboració:

Les possibilitats didàctiques de les wikis. Elaboració de llibres digitals en línia.

  1. Eines de treball a Internet:

Diccionaris, enciclopèdies i traductors. Les enciclopèdies col·laboratives.

  1. Internet i el tractament de la informació:

Recursos per a la utilització de la pissarra digital a l'aula. Valoració didàctica de les webs.

Destinataris

Professorat d' infantil, primària, secundària i formació de persones adultes.

Requisits tècnics dels assistents

Disposar de connexió a Internet i de correu electrònic. (Cal estar familiaritzat amb operacions com copiar fitxers, instal·lar programes, navegar per Internet, enviar correu electrònics…)

Objectius

- Donar a conèixer algunes eines basades en les TIC amb la intenció de fomentar entre el professorat la seva utilització a l’aula.

- Realitzar una avaluació crítica de quin valor psicopedagògic tenen els diferents recursos per afavorir el procés d’ensenyament aprenentatge.

Breu descripció de la metodologia

Els participants posaran en pràctica la seva assimilació de les informacions donades a partir de la realització d’una sèrie d’exercicis. L’alumnat podrà formular tantes consultes i preguntes com li calguin per portar-los a terme. La tutora farà un seguiment personalitzatde l’alumnati l’assessorarà i orientarà. Un cop revisades les activitats, la tutora farà les observacions, rectificacions i anotacions que calguin i els aspectes d’interès general que es puguin extreure de les diferents solucions presentades es comentaran en un missatge genèric a tot l’alumnat.

Requisits pel aprofitament del curs

Per a l'obtenció del certificat, s'han de realitzar adequadament els exercicis proposats durant el curs.

activitat
formador
hores
preu
Creació de mapes conceptuals: ús del programa IHCMC [+info]
Jordi Guim
20
30 €
Aplicació i recursos informàtics en educació [+info]
Pepa Valdelvira
30
40 €
Els Blocs i la seva aplicació a l'aula [+info]
Lourdes Domènech
20
30 €
El vídeo digital a l'aula [+info]
Pau Nadal
20
30 €
Joomla!, una eina per a les escoles [+info]
Rafa Barrachina
20
30 €
Creació de webs amb Flash MX. Aprofundiment [+info]
Teresa Giménez
20
30 €
La Web 2.0 didàctica: georeferències, podcasting i sindicació [+info]
Bea Marín i Artur Tallada
30
40 €

La Web 2.0 didàctica: auxiliars de cerca, recerca en línia. [+info]

Bea Marín i Artur Tallada
20
30 €
Eines informàtiques en les Necessitats Educatives Especials i l'Escola Inclusiva [+info]
Bernat Orellana
30
40 €
Iniciació a Moodle [+info]
Jordi Fontich
20
30 €
Moodle avançat [+info]
Josep Ramon Planas
20
30 €
Educació i Tecnologia | formacion@ciberespiral.net