Creació de mapes conceptuals: ús del programa IHCMC

El curs girarà entorn als mapes conceptuals: què són, quina utilitat tenen i com es poden crear i gestionar.

El treball que es realitzarà tindrà els diferents nivells d’utilitat a l’aula: treball de professor, de l’alumne i del grup.

La metodologia de treball que s’utilitzarà es activa i basada en casos pràctics i centrats en el treball col·laboratiu.

Es faran servir recursos Web, alhora que es mostrarà com crear mapes i publicar-los a Internet.

Destinataris

Professors de Primària, ESO i Batxillerat, Formació Professional, i nivells diversos.

Requisits tècnics dels assistents

Saber-se desenvolupar en un entorn virtual.

Objectius

Al final del curs el professor sabrà dirigir i utilitzar la creació de mapes conceptuals, sigui quina sigui l’àrea de treball.

Requisits pel aprofitament del curs

Per a l'obtenció del certificat, cal crear els mapes i les tasques que es demanin durant el curs. Alhora que realitzar les tasques de treball col·laboratiu que calguin.
activitat
formador
hores
preu
Creació de mapes conceptuals: ús del programa IHCMC [+info]
Jordi Guim
20
30 €
Aplicació i recursos informàtics en educació [+info]
Pepa Valdelvira
30
40 €
Els Blocs i la seva aplicació a l'aula [+info]
Lourdes Domènech
20
30 €
El vídeo digital a l'aula [+info]
Pau Nadal
20
30 €
Joomla!, una eina per a les escoles [+info]
Rafa Barrachina
20
30 €
Creació de webs amb Flash MX. Aprofundiment [+info]
Teresa Giménez
20
30 €
La Web 2.0 didàctica: georeferències, podcasting i sindicació [+info]
Bea Marín i Artur Tallada
30
40 €

La Web 2.0 didàctica: auxiliars de cerca, recerca en línia [+info]

Bea Marín i Artur Tallada
20
30 €
Eines informàtiques en les Necessitats Educatives Especials i l'Escola Inclusiva [+info]
Bernat Orellana
30
40 €
Iniciació a Moodle [+info]
Jordi Fontich
20
30 €
Moodle avançat [+info]
Josep Ramon Planas
20
30 €
Educació i Tecnologia | formacion@ciberespiral.net