PRESENTACIÓ

Lleida, 22 de setembre de 2011.

El SSTT-Lleida del Departament d’Ensenyament (CEE Esperança), l’Associació Espiral Educació i Tecnologia i la Universitat de Lleida organitzen la “I Jornada tècnica sobre suport TAC a la diversitat funcional” com un espai d’intercanvi i construcció conjunta de coneixement entre tècnics i especialistes que treballen en l’atenció a la diversitat funcional fent ús de les TAC en centres educatius del territori.

La ciutat de Lleida té una àmplia i reconeguda trajectòria en impulsar la inclusió educativa i aquesta Jornada és un element més en aquest recorregut. La iniciativa sorgeix amb la voluntat de consolidar-se en el temps i poder tractar en properes edicions la presència de les tecnologies en àmbits específics de discapacitat en funció de les necessitats, demanda i/o interessos que es detectin.

Aquesta primera Jornada es centra, doncs, en fer una primera aproximació a les tecnologies de suport que ajuden a que les persones amb limitacions de caire sensorial, motriu i/o cognitiva puguin fer realitat l’aprenentatge a les aules evidenciant, així, que la inclusió és també un fet avui en dia.

La Jornada és, en aquesta línia, un espai de trobada entre professionals que promou l’intercanvi d’experiències, coneixements, inquietuds i projectes a l’hora que obre portes a establir noves línies d’actuació, de recerca i de creació de xarxes des de l’anàlisi rigorós de l’estat actual de les TAC a l’educació.

Segueix la jornada en directe a través d’aquest espai virtual.

Posted in Uncategorized | Comments Off