Recursos TIC per a l'aula

 
Destinataris

Professorat de primària, secundària i de persones adultes.

Requisits tècnics dels assistents

Tenir accés a Internet i coneixements bàsics, como ara correu electrònic i navegació per Internet.

Objectius

• Donar a conèixer algunes eines basades en les TIC amb la intenció de fomentar entre el professorat el seu ús a l’aula.
• Mostrar la incidència que pot tenir l’ús de les TIC en la construcció del coneixement per part de l’alumnat.

Programa

1. Utilitzación de recursos multimedia a l’aula:
Exercicis fets amb HotPotatoes, exposicions de diapositives (amb Slideshare), amb vídeos (Teachertube), amb fotos (Flickr).
2. Internet i les eines de col·laboració:
Posibilitats didàctiques de les WIKI. Elaboració de llibres digitals. Mapes conceptuals en línia.
3. Eines de treball a Internet:
Diccionari, enciclopèdies i traductors. Les enciclopèdies col·laboratives. La publicació de recursos d’aula...
4. Internet i el tractament de la informació:
Recursos per l’utilització de la pissarra digital a l’aula. Valoració didàctica de les webs. Conclusions.


Metodologia

Els participants posaran en pràctica la seva assimilació de les informacions donades partint de la realització d’una serie d'exercicis. L’alumnat podrà formular les consultes i qüestions que cregui oportunes. El tutor farà un seguiment personalitzat de l’alumne i l’asesorarà i orientarà. Desprès de revisades les activitats, el tutor farà les observacions, rectificacions i anotacions necessàries i comentarà els aspectes d’interès general que es puguin extreure de les diverses solucions presentades.

El tutor fomentarà l’intercanvi d’informacions i de material entre les persones que formin part del curs i la reflexió sobre l’ús didàctic dels diferents recursos.


Requisits d'aprofitament del curs

Per a obtenir el certificat serà necessari realitzat de manera satisfactòria les tasques plantejades en les dates establertes i participar al foro en els diferents temes de debat que s’aniran proposant..

No hi haurà notes cuantitatives, però el tutor donarà la seva opinió sobre la tasca realitzada i si és necessari, es faran propostes de millora. També es tindran en compte la qualitat de les intervencions al fòrum.