Pla lector online per a estudiants de 6 a 16 anys i les seves families

  Millora la competència lingüística comunicativa i digital. Comparteix lectures amb
alumnes de parla hispana de tot el món. Aprèn a crear podcast i expressa't en el teu
microblog.
                            
Destinataris

Alumnes de 6 a 16 anys i les seves famílies en horari extraescolar.

Requisits tècnics dels assistents

- Connexió a Internet de banda ampla, auriculars i micròfon de qualitat.
- Coneixements bàsics d'informàtica. Els tutorials multimèdia faciliten l'aprenentatge i fa
possible que estudiants i famílies que tenen pocs coneixements informàtics segueixin amb
èxit el curs. En poc temps els estudiants més joves seran autònoms, només es necessita tenir
una mica de temps lliure per seguir el curs.
- Autorització dels drets d'imatge, àudio i text
http://docs.google.com/Doc?id=df2sqn9d_309ds88wgfm
(enviar signada per correu postal a l'Associació Espiral)

Objectius

- Afavorir l 'interès per la lectura.
- Millorar la comprensió i velocitat lectores.
- Millorar l'expressió oral i escrita.
- Interactuar amb alumnes de diferents llocs.
- Participar en fòrums de discussió.
- Crear un microblog a Internet.
- Creació d'un àudio-post diari.
- Millorar la competència comunicativa lingüística i digital.
- Conèixer la plataforma moodle.
- Proporcionar entreteniment, diversió i aprenentatges.

Metodologia

La principal característica d'aquest curs és la producció d'àudios per part dels alumnes
mitjançant eines tecnològiques fàcils d'usar. També la producció de textos i la creació d'un
bloc que ens permet pujar àudios d'una manera senzilla.
Els videotutorials ajudaran a la utilització de les eines per afavorir els aprenentatges dels
alumnes.
Seguiment i participació a través de la xarxa social per a les famílies
http://plalector.ning.com/
Assessorament en temps real a través de Skype, plataformes comunicatives o correu
electrònic.
Atenció personalitzada i als diferents ritmes d'aprenentatge.
Sessions lliures en temps real de lectures compartides.


Requisits d'aprofitament del curs

Haver participat activament en totes les activitats proposades.
El contingut del blog creat per l'alumne servirà d'avaluació.