Utilització de les wikis en educació

   Los wikis, páginas web que permiten la edición colaborativa y en linia, tienen un gran potencial didáctico: construcción de libros y documentación en red, espacio para la elaboración de trabajos grupales y proyectos, wikis de aula, personales... Desde los espacios más pequeños hasta los más grandes, como la Wikipedia. En este curso exploraremos y pondremos en práctica algunos ejemplos de los diferentes usos didácticos de las wikis, al tiempo que aprenderemos a construir un espacio wiki.
                            
Destinataris

Professorat d' infantil, primària, secundària i formació d'adults.


Requisits tècnics dels assistents

Cal tenir connexió a internet i contar amb uns coneixements de nivell d’usuari d’informàtica.

Objectius

- Conèixer què és un wiki i quines són les seves característiques principals.
- Analitzar diferents wikis educatius i descobrir estratègies d'aplicació a l'aula.
- Gestionar un wiki.

Metodologia

El curs es desenvoluparà dins d'un entorn d'aprenentatge telemàtic Moodle a l'espai Espiral. Els materials i les activitats de cada mòdul del curs es trobaran en aquest espai. Allà l’alumnat podrà accedir a una guia didàctica del curs. També hi trobarem un fòrum a cadascun dels mòduls per tal de resoldre els dubtes que puguin sorgir.


Requisits d'aprofitament del curs

Es valorarà la participació a l’espai virtual del curs, el seguiment de les tasques i l’elaboració del projecte final. Aquest projecte consisteix en la creació d’un wiki, sent aquest l’objectiu principal del curs. El compliment d’aquest objectiu serà un requisit necessari per a que l’alumnat obtingui el certificat del curs.