Mapes mentals / conceptuals

   El curs girarà entorn als mapes conceptuals i conceptuals: què són, quina utilitat tenen i com es poden crear i gestionar.
El treball que es realitzarà tindrà els diferents nivells d’utilitat a l’aula: treball de professor, de l’alumne i del grup.
La metodologia de treball que s’utilitzarà es activa i basada en casos pràctics i centrats en el treball col·laboratiu.
Es faran servir recursos Web, alhora que es mostrarà com crear mapes i publicar-los a Internet.
                            
Destinataris

Professorat de tot nivell.
Professorat que preparin tasques específiques de treball, com ara estudis, oposicions…


Requisits tècnics dels assistents

Cal tenir un domini normal de les eines informàtiques actuals.
Es treballa amb Moodle, no cal cap domini específic.
Es treballarà amb el servidor IHMC a Espiral.

Objectius

- Saber crear mapes mentals.
- Saber crear mapes conceptuals.
- Conèixer les tècniques per avaluar-los.

Metodologia

La metodologia es eminentment pràctica.Es crearan mapes de temes concrets, alhora que temes de domini personal.
Cada alumne tindrà un espai Web per crear i publicar els seus mapes al mateix, alhora que podrà compartir els recursos

Requisits d'aprofitament del curs

Haver realitzat com a mínim el 80% de totes les activitats plantejades en el curs.
Caldrà crear un mapa mental i un mapa conceptual al final del curs.