GIMP Programari lliure per a edició fotogràfica

    El curs de Gimp (Programari lliure) pretén oferir una presa de contacte amb aquest editor gràfic i els coneixements bàsics per ser-ne usuari/a.
Aquest curs estarà dividit en diversos mòduls en els que es distribuiran els continguts de treball:

- Introducció a la imatge fixa digital (formats d’imatge digital, captura, tractament, compressió, dimensions, resolució
i profunditat de color ).
- El programari lliure (concepte, descàrrega de diverses versions del programa i plataformes).
- Primera aproximació a l’editor gràfic Gimp (entorn gràfic, eines bàsiques de l’editor, eines de selecció,màscares,
eines de pintar i dibuixar).
- Introducció a les eines avançades de Gimp: Capes (creació, control manipulació i combinacions ).
- Primeres passes en el retoc fotogràfic (els modes ,balanç de colors, contrast, nivells i corbes, eines de color filtres).
- Eines per a millorar una fotografia (inserció de textos, textos Free Type i script-fu)
                            
Destinataris

Professorat d'educació infantil, primària o secundària que es vulgui introduir en el mòn de la imatge fixa digital i en el retoc fotogràfic.

Requisits tècnics dels assistents

Per seguir aquest curs de Gimp, cal:
- Tenir experiència bàsica en. navegació per Internet, ús de l'ordinador.
- Disposar d'un ordinador amb: connexió a Internet, un navegador (Firefox, Internet Explorer o d'altres) actualitzat, el Gimp 2.2 o posterior, Acrobat Reader.

Objectius

- Donar uns criteris senzills de lectura d’imatge
- Iniciar en el coneixement bàsic de les característiques dels formats d’imatge digital.
- Donar a conèixer les funcionalitats principals de Gimp.
- Mostrar, de manera genèrica, la utilitat i les possibilitats de les diferents eines que aquest programa incorpora.
- Conèixer la interfície del programa GIMP.

Metodologia

Cada mòdul requerirà a l’alumnat la realització d’exercicis sobre exemples d’imatges digitals facilitats pel responsable de la formació. Aquests exercicis, de complexitat progressiva, requeriran que l’alumnat vagi utilitzant totes les funcions i procediments que es treballen.
A més de la realització dels exercicis pràctics, l’alumnat haurà de redactar informes dels procediments que ha utilitzat per a la seva realització així com de les eines i recursos que ha utilitzat.

Requisits d'aprofitament del curs

Per a l'obtenció del certificat, s'han de lliurar un 80% de les activitats resoltes de manera satisfactòria; participar de manera habitual en els diferents canals de comunicació que s’utilitzin.