Escola Virtual d'Hivern 2008
Associació Espiral, Educació i Tecnologia