< Tornar

DESCONNECTANT LA TECNOLOGIA EDUCATIVA. Una alternativa per superar els reptes de l’aprenentatge digital a l’Amèrica Llatina.

5 de setembre de 2023
Autor/a: Antonio González
Biografia de l'autor/a:

Antonio González Grez | Grezan Living Lab Coordinator / Networks and Diffusion de l’ Institute for the Future of Education Tecnológico de Monterrey. Doctorant en Tecnologia Educativa, Magister en Educació Basada en Competències, Investigador altern del Grup de Recerca Didàctica de la Universitat de Sevilla, Acadèmic i Investigador Membre Fellow de Càtedra UNESCO – ICDE a UNESCO/ Ambaixador EdTech per a Genially, AoniaLearning i Nearpod./Membre RedCad Xile. Integrant de la Taula TIC a FID, vinculat al Centre d’Innovació Mineduc ENLACES del ministeri d’Educació, Govern de Xile , Co-Fundador Competència Digital Zero i Consultor de tecnologia educativa per a UNESCO. 

Categoría: En pràctica
Resum: L'accés limitat a la tecnologia i la connectivitat durant la pandèmia ha accentuat la bretxa digital i la desigualtat a l'Amèrica Llatina. Moltes persones, especialment la infància i l'adolescència en situació de pobresa, no tenen accés a dispositius electrònics ni la connectivitat adequada per participar al món digital i aprofitar els beneficis que ofereix. La manca d'accés a la tecnologia i la connectivitat pot limitar les oportunitats educatives i laborals i contribuir a reforçar les diferències entre les comunitats i els països. El retorn a les activitats presencials ha generat un procés de tornada a una "nova normalitat" sense reflexions, anàlisis o investigacions que permetessin utilitzar el coneixement i destreses digitals que les comunitats educatives havien aconseguit. La inclusió digital és un gran desafiament a Amèrica Llatina, ja que moltes llars i centres educatius no tenen accés a Internet i dispositius digitals suficients per satisfer les necessitats dels membres de la família. Els avenços exponencials de l'últim any al voltant de la intel·ligència artificial generaran un impacte en el 79% de les persones treballadores d'Amèrica Llatina, donat que s'ubiquen a llocs de treball no virtualitzables.

Durant el període de confinament causat per l’emergència sanitària, s’han posat de manifest diverses dificultats i desigualtats en relació amb l’accés a dispositius electrònics i la connectivitat. Tot i que aquesta problemàtica es deu més a una qüestió tècnica que a un problema adaptatiu, té un impacte directe en la comprensió del context intervingut per les tecnologies digitals, que ens ofereixen accés a una sèrie de beneficis per a la ciutadania en un context de cultura digital. Gairebé el 45% de la infància i l’adolescència viu en condicions de pobresa, cosa que representa 13 punts percentuals més que la mitjana de la població de la regió, segons l’informe Panorama Social d’Amèrica Llatina i el Carib 2022 publicat per la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) a Santiago de Xile (CEPAL 64).

Aquesta realitat presenta grans desafiaments en abordar l’estrenyiment de la bretxa digital, que ha generat una desigualtat enorme entre les persones que s’integren en el desenvolupament tecnològic i les que es queden al marge (Boje i Dragulanescu 8). Si pensem en l'”orfandat digital”, és a dir, les persones que no han rebut suport en la seva inclusió al món digital perquè les seves famílies o el sistema educatiu no els van oferir alternatives de formació ateses les seves pròpies mancances, acaben ingressant a l’univers digital de forma exploratòria, mitjançant lassaig i error. Això promou un procés desproveït d’equitat.

Tot i l’increment registrat en equips i línies de connectivitat, els indicadors de bretxa digital continuen existint. Moltes llars de les comunitats educatives tenen algun tipus de dispositiu, però no són suficients per cobrir les necessitats dels membres de la família. Aquest dèficit digital o “diferència a la infraestructura tecnològica” (Balladares 27) està més associat amb l’ús inapropiat de dispositius digitals que amb la dificultat per accedir o la disponibilitat de temps (Beltrán 40).

Una de les principals problemàtiques que es va viure el 2022 va ser el desaprofitament dels coneixements adquirits de lexperiència digital durant el període de virtualitat. Amb el retorn a les activitats presencials, a causa de la manca de continuïtat en l’ús dels programes (Beltrán 40), es va generar a gran part d’Amèrica Llatina un procés de tornada a una “nova normalitat” presencial sense reflexions, anàlisis o investigacions que permetessin utilitzar el coneixement i destreses digitals que les comunitats educatives havien aconseguit fins ara. En molts casos, el retorn simplement es va reduir a tornar a les pràctiques que es portaven el 2019, desconeixent que el context digital ha crescut exponencialment en aquests dos anys d’emergència sanitària, cosa que impacta a tots els sectors de la societat, especialment a la mediació de l’aprenentatge.

L’anàlisi de dades mostra una realitat alarmant sobre la manca d’accés a la tecnologia i la connectivitat a  l’Amèrica Llatina, cosa que pot accentuar la desigualtat a la regió i limitar les oportunitats educatives i laborals per a una gran quantitat de persones, ja que el 60 % dels centres educatius no tenen ordinadors o accés a Internet, un 46% de la infància (32 milions de persones entre 5 i 12 anys) no té accés a cap mena de connectivitat per a la seva educació.

Només un 10% d’estudiants de 15 anys del quartil de menys ingressos tenen accés a un ordinador i el 42% dels menors de 25 anys no tenen connexió a Internet, i queden exclosos de processos educatius en línia, de continguts digitalitzats i d’oportunitats laborals via teletreball (CEPAL, 2020).

Els desafiaments no són menors, si ens apropem a les dades que lliura el BID, sobre el context educatiu de la regió previ a l’emergència sanitària, el 30% dels centres de secundària tenien connectivitat a Internet, és a dir, un 30% del total de la població estudiantil de secundària podria haver tingut experiències d’ús de tecnologia educativa abans de la pandèmia (BID, 2020, 13). Aquestes dades mostren que només el 33% de les escoles tenen accés a Internet amb prou velocitat i en el cas de les zones rurals, aquest percentatge no supera el 15%.

Els avenços exponencials de l’últim any al voltant de la intel·ligència artificial generaran un impacte en el 79% de les persones treballadores d’Amèrica Llatina, donat que s’ubiquen a llocs de treball no virtualitzables.

Un dels principals riscos que es corre amb aquesta situació, és que estem determinant la posició dels individus i les comunitats al món, contribuint a reforçar les diferències que es donen entre comunitats i països, conformant una enorme desigualtat entre persones que s’integren al desenvolupament tecnològic i les que se’n queden al marge (Gómez Trigueros and Yañez d’Aldecoa 40). Donats aquests antecedents, sorgeix la inquietud sobre com abordar els desafiaments que ens proposa el canvi adaptatiu cap a un nou paradigma de cultura digital: 

Com abordar l’eradicació de l’analfabetisme que suposa no conèixer els beneficis i els desafiaments del paradigma digital?

Per atendre aquest desafiament a l’Amèrica Llatina, cal un enfocament integral que involucri tant el context educatiu com l’accessibilitat. És important implementar programes educatius que ensenyin a les persones aquests beneficis i reptes, així com també habilitats i coneixements digitals bàsics. També és important proporcionar accés a la tecnologia i a la connectivitat a Internet a aquells que no en tenen, perquè puguin experimentar els beneficis de l’era digital. A més, cal fomentar una cultura d’alfabetització digital perquè les persones comprenguin la importància d’estar informades i actualitzades al món digital i puguin prendre decisions informades sobre el seu ús.

Si considerem que els usos més freqüents que es tenen són correu electrònic, xarxes socials, notícies, vídeos i xat (González, 2014) no es garanteix que s’estigui usant amb un fi d’alçament social al voltant de l’aprenentatge que suposi l’accés al coneixement . També és important promoure l’aprenentatge al llarg de la vida com indica l’Institut d’Educació Superior de la UNESCO per a Amèrica Llatina i el Carib (Lorente & Miguel, 2022, 273). No obstant això, no s’ha d’esperar només una solució tècnica per a abordar el desafiament adaptatiu, donat que això podria aprofundir encara més la bretxa digital. És important abordar l‟exclusió digital de les comunitats més endarrerides, que no són una població marginal i que representen xifres superiors al 40% en la majoria dels casos. En conseqüència, cal prendre mesures integrals i adaptatives per abordar el problema de la bretxa digital.

Són moltes les alternatives algunes més simples i d’altres d’alta complexitat que podem abordar per donar resposta al tema de l’analfabetisme digital, però en aquest espai ens referirem a elements basals que poden orientar el desenvolupament d’estratègies més complexes determinades també per la naturalesa cultural de les diferents comunitats. A continuació explorarem aquest aspecte a partir de tres àrees: comprensió del medi digital com un ecosistema, aplicacions unplugged que faciliten l’experimentació digital, i cooperació i col·laboració de les comunitats educatives, que atendran la dificultat d “anivellar el terreny” al voltant dels beneficis d’accedir a internet com a espai d’aprenentatge. Si bé constitueix un dels aspectes que es manifesta des d’abans de l’emergència sanitària, es va aconseguir visibilitzar més clarament, i en alguns casos la cruesa de la problemàtica, que intentarem aportar algunes llums en aquestes tres direccions.

 

 1. Comprensió del mitjà digital com un ecosistema

Actualment, com a societat, estem vivint una sèrie de canvis que estan en estreta relació amb els avenços exponencials que la tecnologia està tenint en tots els aspectes del desenvolupament humà, per tant supera la nostra comprensió lineal amb què estem organitzats i hem estat educats. Els processos de transformació digital fins i tot en molts casos són entesos com a simples canvis en les estructures tecnològiques, però aquests processos impliquen també enfortir les capacitats dinàmiques que permeten optimitzar les rutines actuals, alhora que s’identifiquen aquelles metarutines que ofereixen l’adaptabilitat necessària per incorporar noves tecnologies i transformar la societat del coneixement (González & López Cruz, 2022, 5).

El mitjà digital pot ser entès com un ecosistema complex i en canvi constant, on interactuen diferents actors i elements. Igual que en un ecosistema natural, en el medi digital hi ha relacions simbiòtiques i competitives entre els diferents components, i qualsevol canvi en un pot tenir un impacte en tot el sistema.

Els elements de l’ecosistema digital inclouen usuaris, plataformes, contingut, dades, algorismes, dispositius, infraestructures i regulacions, entre d’altres. Aquests elements interactuen entre si, cosa que dóna lloc a un flux constant d’informació, influència i valor.

És important entendre el mitjà digital com un ecosistema, ja que això implica que qualsevol intervenció al sistema pot tenir conseqüències inesperades. A més, una comprensió de l’ecosistema digital permet una visió més holística dels desafiaments i oportunitats que presenta, cosa que alhora pot ajudar a desenvolupar solucions més efectives i sostenibles.

Però, com preparar-nos per a una implementació efectiva? Vivim en un context on la mediació de tecnologia digital és preponderant, i el tema de connectivitat no queda encara resolt per les nacions. És la principal barrera per disminuir la bretxa com demostren els estudis, ja que el principal obstacle és el que es genera entre els qui disposen o no disposen coneixements per utilitzar els recursos que s’ofereix en línia (Paniagua, 2021, 167). Per això la formació en habilitats, sabers i competències digitals adquireix més rellevància. Encara hi ha usuaris que tot i tenir  accés a plans de dades als seus mòbils, accés a internet a casa i llocs de treball, encara no donen el pas d’una transposició d’ús eficient i conscient de les eines digitals (Halpern, 2021, 46).

Emergeixen en aquest escenari aspectes com les habilitats informacionals que no necessàriament requereixen un equip electrònic per començar a desenvolupar-se. Cal considerar que aquestes habilitats són part de la formació de bibliotecaris ja fa diverses dècades.
D’acord amb la definició d’UNESCO, l’alfabetització informacional és l’habilitat d’accedir i avaluar de manera efectiva la informació per donar resposta a una necessitat concreta (Bojórquez, 2017). És en aquest escenari, on ateses les condicions, la facilitat d’accés als continguts i a la informació separa en part el procés d’ensenyament de l’aprenentatge, de manera que les dades aportades per la xarxa situen l’usuari davant d’una immensa quantitat de informació que resulta caòtica, i fins i tot errònia; per tant, de vegades no és capaç d’integrar a les seves xarxes de coneixement previs (Angulo, 2015, 135).

És per això que aquestes habilitats són fonamentals en l’era digital en què vivim, on la informació està disponible en una quantitat aclaparadora i en una varietat de formats i fonts. Per navegar i utilitzar aquesta informació de manera efectiva, cal una sèrie d’habilitats, coneixements i capacitats que inclouen:

 • Saber definir la informació que cal i establir criteris per avaluar-la.
 • Buscar informació de manera eficient i efectiva, utilitzant diferents eines i fonts.
 • Avaluar críticament la informació, considerant-ne la font, l’autoritat i la rellevància, entre altres factors.
 • Utilitzar la informació de manera efectiva, tot integrant-la a la feina o a la vida quotidiana, i comunicar-se de manera clara i efectiva.

Això fa que sigui una àrea d’aprenentatge que faciliti la inducció, que entreni en el context del paradigma decosistemes digitals daprenentatge, donat que si no es disposa daquestes habilitats desenvolupades o iniciades poden naufragar davant la gran quantitat dinformació a la qual s’hi accedeix i no només a Internet. Per aquest motiu, és important la curació de continguts que implica un procés de selecció, organització i presentació d’informació rellevant i valuosa per a un públic específic.
És per això que la proposta de desenvolupar habilitats d’aquest tipus juntament amb tècniques de curació de continguts, com no requereixen de manera immediata l’ús d’internet per al seu desenvolupament, es transforma en una de les característiques que s’haurien de treballar “unplugged”, tant amb eines que permetin romandre desconnectats i sense programari ni maquinari mediador de l’aprenentatge daquestes capacitats.

Recomanem revisar el curs de la Universitat del Rosari a EDX com una opció per atendre aquest recurs unplugged que facilita l’accés al desenvolupament de competències digitals, que tal com en la darrera definició realitzada per la comunitat europea, en què inclou aquestes habilitats com part de la iniciació a la ciutadania digital.

Una altra de les activitats que es poden posicionar com a habilitats d’inici al desenvolupament de competències digitals, són els llenguatges digitals, segons la definició del ministeri d’educació Xile, correspon a l’ensenyament del pensament computacional i la programació per potenciar les habilitats de resolució de problemes i innovació en ambients tecnològics.

El concepte de llenguatges digitals està estretament relacionat amb la programació, ja que els llenguatges de programació són essencials per crear programes i programari. A més, els llenguatges de marcatge i els llenguatges de consulta també són fonamentals per a la creació i manipulació de dades a la programació.

Pel que fa a la seva projecció en educació, els llenguatges digitals s’han tornat cada cop més importants a l’era digital en què vivim. Per tant, és fonamental que els estudiants aprenguin els conceptes bàsics dels llenguatges digitals i la programació perquè puguin estar preparats per a una àmplia gamma de treballs i oportunitats en el futur. Moltes escoles i universitats ofereixen cursos i programes de capacitació en llenguatges digitals i programació per ajudar els estudiants a desenvolupar aquestes habilitats.

Aprendre a programar, té un potencial de treball unplugged, per preparar-nos i desenvolupar habilitats digitals. En aquest context hi ha moltes alternatives per abordar, entre elles suggerim revisar el manual de computer science unplugged que integra una sèrie d’activitats que es poden desenvolupar sense connexió a internet, però si fonamenteu les bases per entendre els llenguatges digitals que després podreu posar en pràctica en altres contextos.

 2. Aplicacions unplugged que faciliten l’experimentació digital

Per abordar el context unplugged hem d’atendre quins són els beneficis d’utilitzar aplicacions que no requereixin l’ús d’internet, més enllà d’atendre les necessitats instrumentals exposades a la introducció d’aquest text; tenim per una banda l’accés a nous formats d’educació, aplicacions educatives sense connexió a Internet que permeten seguir aprenent i estudiant en qualsevol moment i lloc, sense importar si es disposa de connexió a Internet o no.

El sistema educatiu necessita mecanismes que facilitin la flexibilitat i comoditat, ja que alguns estudiants poden preferir estudiar en entorns sense distraccions, així com també llocs a l’aire lliure, transport públic… Les aplicacions educatives sense connexió a Internet possibiliten aquesta flexibilitat.

Un altre dels elements que es van visualitzar durant l’emergència sanitària van ser els valors associats a la connectivitat (plans); per tant, l’estalvi de dades i costos, els plans de dades mòbils poden ser costosos, especialment per a aquells que tenen un pressupost limitat. Les aplicacions educatives sense connexió a Internet permeten als estudiants estalviar dades i costos, ja que no requereixen connexió.

Finalment un altre dels aspectes, necessaris per a l’aprenentatge de llarg a llarg de la vida requereix generar una certa autonomia i autoregulació en els hàbits d’aprenentatge, on la personalització de l’aprenentatge, es veu beneficiada si s’utilitzen aplicacions educatives sense connexió a Internet que permeten als estudiants personalitzar el seu aprenentatge i avançar al seu propi ritme (poden revisar el contingut tantes vegades com calgui, cosa que els permet comprendre millor els conceptes i assolir un rendiment acadèmic que els permetrà generar noves rutines d’aprenentatge).

A continuació, presentem una llista d’aplicacions que poden ser utilitzades sense connexió a Internet i que són adequades per al seu ús en entorns educatius, segur que en poden trobar moltíssimes més, però aquesta selecció ha donat bons resultats en espais educatius multinivell, des d’infantil fins a contextos de capacitació laboral:

 • Khan Academy Lite: Aquesta és una versió sense connexió a Internet de la popular plataforma educativa en línia Khan Academy. L’aplicació conté més de 150 lliçons de matemàtiques i de ciències.
 • Wikipedia Offline: Aquesta aplicació permet descarregar tot el contingut de Wikipedia i accedir-hi sense connexió a Internet. És una eina útil per a aquells que necessiten informació per fer treballs escolars o investigacions.
 • Coursera: Plataforma educativa en línia que ofereix una opció de descàrrega de cursos a la seva aplicació mòbil per visionar sense connectivitat.
 • Duolingo: Aquesta aplicació d’idiomes permet descarregar lliçons i exercicis per utilitzar-los sense connexió. És una bona opció per a aquells que volen aprendre un nou idioma en qualsevol moment i lloc.
 • Quizlet: Aplicació que ofereix lopció de descarregar targetes destudi i jocs. És útil per a aquells que volen repassar material destudi en qualsevol lloc sense necessitat de connexió.
 • BrainPOP: És una plataforma educativa que ofereix vídeos educatius animats sobre diversos temes, com ara ciències, matemàtiques, anglès i estudis socials. També inclou jocs i avaluacions per ajudar els estudiants a aprendre.
 • Starfall ABCs: Aquesta aplicació està dissenyada per ajudar en edat infantil a aprendre l’alfabet i la fonètica. Inclou activitats interactives i jocs per ajudar els nens a aprendre a llegir.
 • Toca Boca Life: És una sèrie d’aplicacions educatives dissenyades per a nens i nenes d’infantil i de primària. Les aplicacions estan enfocades al desenvolupament d’habilitats socials i emocionals, així com a la creativitat i la imaginació.
 • ScratchJr: És una aplicació de programació visual dissenyada per a infantil i primària. Els permet crear projectes i jocs interactius mentre aprenen els conceptes bàsics de la programació.
 • Pocket Code: És una aplicació de programació per a la infància i l’adolescència que els permet crear les seves pròpies aplicacions i jocs mòbils utilitzant blocs de programació visuals.
 • Lightbot: És un joc de programació que ajuda a aprendre els conceptes bàsics de la programació mentre es resolen puzles i nivells desafiadors (infantil i primària).
 • Squeebles Spelling Test: És una aplicació que ajuda a aprendre i practicar ortografia. Inclou característiques com ara el seguiment de progrés, recompenses i la capacitat de personalitzar les llistes de paraules.
 • Exelearning: Programari lliure i de codi obert per a la creació de recursos educatius digitals interactius. Permet als docents i professionals de l’educació crear fàcilment materials educatius en línia, com ara unitats didàctiques, llibres electrònics, exercicis interactius i presentacions multimèdia.
 • Plickers: Eina educativa en línia que permet al professorat avaluar ràpidament l’aprenentatge dels estudiants. Plickers utilitza codis a l’estil QR impresos en targetes de paper per recopilar les respostes dels estudiants a preguntes múltiples en temps real, de manera que el docent pot veure immediatament qui comprèn el material o bé qui necessita més suport.

És important tenir en compte que algunes característiques daquestes aplicacions poden requerir una connexió a Internet, com l’actualització de contingut o la realització de proves en línia.

3. Cooperació i col·laboració de les comunitats educatives

Si parlem de metodologia, les tendències que esmenten entitats com l’observatori del Tecnològic de Monterrey i Unesco, plantegen l’aprenentatge social com a part important del context per venir, donat que és una teoria de l’educació  que sosté que l’aprenentatge humà es produeix a través de la interacció social i l’observació del comportament d’altres individus (Bandures, 1971, 23). Tanmateix, quan pensem en la seva operabilitat visualitzem l’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu.

Si bé hi ha complementarietat entre l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge col·laboratiu són diferents enfocaments en l’ensenyament i l’aprenentatge.

A l’aprenentatge cooperatiu, els estudiants treballen en petits grups per assolir objectius d’aprenentatge comuns, completar tasques, resoldre problemes… Cada membre del grup té un rol específic i una responsabilitat compartida en el procés d’aprenentatge. Els estudiants treballen junts i s’espera que tots els membres del grup hi contribueixin de manera significativa.

D’altra banda, l’aprenentatge col·laboratiu s’enfoca a l’intercanvi d’idees, la discussió i el diàleg entre els estudiants per resoldre un problema o assolir una tasca, però no necessàriament tenen rols específics o responsabilitats compartides en el procés d’aprenentatge.

La complementarietat entre l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge col·laboratiu és que ambdós enfocaments fomenten la col·laboració i el treball en equip entre els estudiants. Ambdós enfocaments també promouen la responsabilitat individual i l’aprenentatge actiu, cosa que significa que cada estudiant és responsable del seu propi aprenentatge i del dels seus companys.

Aquesta metodologia també s’ha aplicat en situacions de creació de connectivitat compartida a zones rurals o d’alta vulnerabilitat, on no hi ha operadors que subministren el servei, com a exemple tenim l’experiència de cooperativisme per a l’accés a TIC Coopesic, la primera Cooperativa de telecomunicacions de Xile.

Les Cooperatives proporciones educació i entrenament als seus membres, als seus dirigents electes, gerents i empleats, de manera que es contribueix eficaçment al desenvolupament de les seves Cooperatives. Aquesta experiència va permetre reconèixer la necessitat d’impulsar una política pública que fomenti l’aplicació de models cooperatius per dotar de connectivitat comunitats rurals i aïllades incrementant l’ús i l’apropiació de les tecnologies digitals en els seus processos productius i socials. Es tracta d’una política pública que hauria de considerar el territori i les seves comunitats com a base per coordinar les iniciatives i les oportunitats de desenvolupament digital que actualment implementen diverses institucions públiques i privades.

Avui dia cal repensar les estratègies de connectivitat de les comunitats que estan més excloses d’accés a connectivitat per evitar que se segueixin aprofundint les bretxes entre els qui tenen el coneixement d’entendre el context digital com un benefici, conscient dels riscos, amb una actuació ètica i responsable. L’aprenentatge assistit per tecnologia digital, ben intencionat i pensat des de les rutes d’aprenentatge catalitzadores, proveeixen l’oportunitat de generar noves connexions sinàptiques (Khan, 2019, 55) que actuaran com a exoesquelets en una humanitat augmentada gràcies al factor exponencial de les tecnologies digitals aplicades com a eines que enforteixen l’aprenentatge. Per assolir aquests nivells hem de desenvolupar polítiques educatives facilitadores mentre solucionem el problema tècnic, mètodes per abordar el desafiament adaptatiu, mitjançant estratègies i tàctiques que permetin entendre el nou paradigma educatiu, que forma els ecosistemes complexos on actuarà el ciutadà digital.

 

Bibliografia i enllaços relacionats

Angulo, N. (2015). Aplicación de las TIC en educación: la curaduría de contenidos. In X. Martínez Ruiz (Ed.), Infoesfera /Coordinador Xicoténcatl Martínez Ruiz. Instituto Politécnico Nacional.

Balladares, J. A. (2021). Brecha digital después de la pandemia. Indicadores de inclusión digital en el sector educativo. RIITE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, 11, 23-39. doi.org/10.6018/riite.489531. Retrieved febrero 14, 2023, from https://www.researchgate.net/publication/356684169_Percepciones_en_torno_a_una_educacion_remota_y_a_una_educacion_hibrida_universitaria_durante_la_pandemia_de_la_COVID-19_estudio_de_caso

Banduras, A. (1971). Social Learning Theory. In Social Learning Theory (1st ed., Vol. 1, pp. 1-46).

Beltrán, R. (2023). Brecha digital después de la pandemia. Indicadores de inclusión digital en el sector educativo. Revista Innova Educación, 5(1), 39-41. 2664-1496. Retrieved Febrero 14, 2023, from https://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/view/781

BID. (2020). La educación en tiempos del coronavirus Los sistemas educativos de America Latina y el Caribe ante COVID 19 (1st ed., Vol. 1). http://dx.doi.org/10.18235/0002337

Boje, C., & Dragulanescu, N.-G. (2003). “Digital Divide” in Eastern European Countries and its Social Impact. Proceedings of the 2003 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, 1(1), 8-10. Retrieved febrero 14, 2023, from https://peer.asee.org/digital-divide-in-eastern-european-countries.pdf

Bojórquez, M. (2017, octubre). Desarrollo de Habilidades Informacionales en la asignatura de Alfabetización Información. UNESCO. Retrieved February 14, 2023, from https://en.unesco.org/sites/default/files/milweek17_msc._maylin_bojorquez.pdf

CEPAL. (2020, August 3). Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los impactos del COVID-19. Cepal. Retrieved February 14, 2023, from https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_covid19_digital_26_agosto.pdf

CEPAL. (2022). Panorama Social de América Latina y el Caribe (CEPAL ed., Vol. 1). Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48518/S2200947_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gómez Trigueros, I. M., & Yañez de Aldecoa, C. (2022). La brecha digital en el contexto educativo: formación y aprendizaje de la ciudadanía digital. Research in Education and Learning Innovation Archives, 30(1), 39-45. 2659-9031. Retrieved febrero 14, 2023, from https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/131284/1/Gomez_Yanez_2023_REALIA.pdf

González, R. A., & López Cruz, O. (2022, agosto 19). Transformación digital en tiempos de crisis. Cuadernos de Administración Pontificia Universidad Javeriana, 35. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cao35.tdtc

González, T. (2014, April 11). Infografía: usos de internet en Latinoamérica | Innovación. Hosteltur. Retrieved February 14, 2023, from https://www.hosteltur.com/lat/129730_infografia-usos-internet-latinoamerica.html

Halpern, D. (2021). No era Teletrabajo: es Telepandemia. Informe sobre los beneficios y consecuencias del primer año en Chile (1st ed., Vol. 1). Tren Digital. http://www.tren-digital.cl/portfolio/no-es-teletrabajo-es-telepandemia-informe-sobre-los-beneficios-y-consecuencias-en-chile-2021

Khan, S. (2019). La escuela del mundo (N. Cervera & C. Macía, Trans.). Editorial Ariel.

Lorente, L., & Miguel, L. (2022, julio). La UNESCO y los futuros de la educación superior hasta 2050. Por una ampliación del derecho a la educación que incluya a la educación superior. Revista Española de Educación Comparada, 1(41), p271-280. https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=11378654&AN=160038807&h=cCozojx0%2bO7uxrhwfi8sSiqP7zf4EEPFPxFI8X740e%2fdKWeVYTanZOjTEaK0HdgkO0sIa9i5yv%2brRrlB902HEA%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLoc

Paniagua, E. (2021). Error 404: ¿Preparados para un mundo sin internet? Penguin Random House Grupo Editorial España. https://www.penguinlibros.com/cl/tematicas/258796-ebook-error-404-9788418056239

Share This