L'Associació Espiral, Educació i Tecnologia s'organitza en base als següents òrgans:

 • Els òrgans generals de representació i direcció: l'Assemblea General i la Junta Directiva.
 • Un òrgan consultiu: la Comissió Assessora
 • Els òrgans operatius: Junta Gran. Les Àrees Funcionals i els Grups de Treball seran coordinats pels membres de la Junta Ampliada.

Junta Directiva 2016-2019

La junta està formada per diferetes persones, cadascuna amb la seva especialització, que apunten al conjunt les seves energies i el seu bon fer:

 • President:  Juan Carlos Palomino
 • Vicepresident Pedagògic: José Giráldez
 • Vicepresident de Gestió: Héctor Gardó
 • Secretària: Isabel Ruiz 
 • Tresorera: Marta Ciprés
 • Vocalies:   Josep Ramón Planas, Milagros Barrio, Xavi Suñé, Gemma Grau, José Luis Castaño, Clara Cordero, Pau Nin, Diego Slemenson, Ana Municio.

Junta Ampliada 2017-2018

 • Alexandra de Santos
 • Amalia Hafner
 • Ana Municio
 • Andrea Valverde
 • Angels Soriano
 • Anna Blazquez
 • Arantxa Martínez
 • Bernat Llopis
 • Camino Lopez, 
 • Cati Navarro
 • Clara Cordero
 • Diego Slemenson Fischman
 • Elena González de la Cámara
 • Esther Subías
 • Francesc Nadal
 • Gemma Grau
 • Gorka Hernandez
 • Imma Barriendos
 • Isabel Ruiz
 • Iván Carballo
 • Javier Ramos
 • Jordi Guim
 • José Luis Castaño
 • Josep Farreny
 • Josep Ramon Planas
 • Juan Morata
 • Juan Carlos Palomino
 • Juanmi Muñoz
 • Julián Sanz Mamolar
 • María Arqué
 • María Ferrer
 • Marta Ciprés
 • Mila Solà Marques
 • Milagros Barrio
 • Pau Nin
 • Raúl Reinoso
 • Ruben Molinero
 • Sabina Gata
 • Sara Suñé
 • Salvador Rodríguez
 • Xavi Suñé
 • Xavier Pujol