19/01/2019 Nau Bostik (Barcelona)

Assemblea general 2019

L’Associació Espiral, Educació i Tecnologia convoca en el marc de la Jornada “#CREATIVIDADen ACCIÓN + ASAMBLEA GENERAL” l’Assemblea General Ordinària 2018

Hora:

13:30-14:30 h.

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  2. Informe de gestió i aprovació de la memòria d’activitats i de la justificació econòmica 2018.
  3. Canvi de Junta Executiva.
  4. Proposta d’activitats per l’any 2019.
  5. Pressupost 2019.
  6. Soci/a d’ Honor Espiral 2019.
  7. Torn obert de paraules.
Llegir 163 vegades